Myfyriwr MBA yn y Drindod Dewi Sant i gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn Awstralia


28.03.2018

Testun boddhad a balchder i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw nodi fod myfyriwr MBA yn Ysgol Fusnes Abertawe, Jordan Gonzalez, yn cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn Awstralia ar ôl cael ei ddewis ar gyfer tîm nofio Gibraltar.

Mae Jordan, nofiwr cenedlaethol yng Ngemau’r Gymanwlad ac ym Mhencampwriaeth y Byd FINA, wedi bod yn hyfforddi i gymryd rhan yn y 100 metr dull cefn, 50 metr dull cefn, y ras gyfnewid gymysg 4x100 metr, y ras gyfnewid dull blaen 4x100 metr a’r ras gyfnewid 4x200 metr, gan obeithio cyrraedd y rowndiau terfynol yng Ngemau'r Arfordir Aur 2018 a fydd yn cychwyn ar 4 Ebrill.

Mae Jordan, a anwyd yn Gibraltar, wedi bod yn hyfforddi ar gyfer y gemau gan astudio ar yr un pryd ar gyfer ei MBA yn Ysgol Fusnes Abertawe.

Dywedodd Jordan fod symud o Gibraltar ar gyfer ei addysg a'i hyfforddiant nofio wedi bod yn brofiad gwych. “Mae’r cwrs yn y Drindod Dewi Sant wedi rhoi i mi’r sgiliau rheoli sydd eu hangen arnaf i weithio’n broffesiynol o fewn y diwydiant chwaraeon,“ ychwanegodd.

Meddai Dr Maggie Inman, Pennaeth yr Ysgol Fusnes a Phrif Ddarlithydd ym maes Rheolaeth Adnoddau Dynol ac Arweinyddiaeth: “Mae hyn yn wych. Rydym yn eithriadol falch fod Jordan wedi’i ddewis i fod yn rhan o’r tîm nofio. Mae ei gamp yn fwy trawiadol fyth am ei fod wedi llwyddo i wneud hyn gan astudio ar yr un pryd am ei MBA yn Ysgol Fusnes Abertawe, y Drindod Dewi Sant.

Meddai Dr Caroline Jawad, Uwch Gymrawd yr AAU yn y Gyfadran Busnes a Rheolaeth: “Rwy’n falch iawn fod Jordan wedi’i ddewis yn aelod o’r tîm nofio ar gyfer Gemau’r Gymanwlad yn Queensland, Awstralia. Mae’n aelod brwd o’r grŵp MBA ac yn gyfranogwr gwych yn y dosbarth Moeseg Rheoli. Mae’n gamp aruthrol ac rydym ni i gyd yn dymuno’n dda iddo.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk