Myfyriwr o Goleg Celf Abertawe yn ennill gwobr fawreddog Gwaed Newydd D&AD.


08.06.2018

Mikey Catherall, un o fyfyrwyr trydedd flwyddyn y cwrs Hysbysebu a Dylunio Brandiau yng Ngholeg Celf Abertawe PCYDDS, yw’r diweddaraf i dderbyn Pensil Gwaed Newydd mawreddog gan D&AD. Mae’r gwobrau’n rhan o gystadleuaeth fyd-eang ar gyfer creadigrwydd myfyrwyr a gynhelir bob blwyddyn gan yr elusen ddiwydiannol D&AD.

Cyflwynodd Mikey, sy’n graddio eleni, ei syniad, a elwir yn Adidas Active, mewn ymateb i dasg a osodwyd gan y brand chwaraeon ar gyfer y gystadleuaeth fawreddog hon i fyfyrwyr. Syniad Mikey oedd cyfuno hyfforddiant chwaraeon â’r duedd ar gyfer gemau consol yr 80au er mwyn hybu ymarfer corff. Hon yw’r bedwaredd wobr Gwaed Newydd D&AD y mae’r cwrs wedi ennill yn ystod y bum mlynedd diwethaf.

Yn disgrifio ei ymgais buddugol, meddai Mikey: “Adidas Activate yw arcêd ffitrwydd cyntaf y byd, gyda’i ap cyfryngau cymdeithasol ei hun. Mae’r arcêd yn cyfuno ymarfer a chyfarpar campfa â gemau fideo a thueddiadau poblogaidd fel rhith-wirionedd. Mae’r cyfleuster yn anelu at fynd i’r afael a materion iechyd a chyffuriau ymhlith pobl 17-25 yn Llundain, drwy adfywio cymunedau arcêd y 1980au a gwneud ymarfer yn hwyl ac yn boblogaidd. Mae’r ap cyfryngau cymdeithasol yn gadael i ddefnyddwyr ddod o hyd i ffrindiau newydd sydd â’r un diddordebau, gwylio digwyddiadau sy’n cael eu ffrydio’n fyw, rhannau clipiau sy wedi eu recordio i Facebook a herio ffrindiau i gymryd rhan mewn cystadlaethau yn yr arcêd.”

Meddai Martin Bush, y Cyfarwyddwr Rhaglen: “Hon yw ein pedwaredd wobr Gwaed Newydd mewn pm mlynedd. Rydym yn ymfalchïo yn ein grwpiau blwyddyn cymharol fach gan fod hyn yn rhoi i’n myfyrwyr amser ychwanegol o ansawdd gyda’u darlithwyr. Canlyniad hyn yw y gallwn hyfforddi’n myfyrwyr yn unigol i ddod yn ymarferwyr creadigol a graddedigion newydd o’r fath sydd eu hangen ar ddiwydiant. Mae hefyd yn golygu bod ein graddfa lwyddiant fesul myfyriwr yng ngwobrau Gwaed Newydd D&AD yn uwch o lawer. Mae hyn o ganlyniad i’n tîm addysgu ymroddedig yng Ngholeg Celf Abertawe a’n dull uchelgeisiol o ymateb i dasgau creadigol.’

https://www.dandad.org/awards/new-blood/2018/adidas/3219/adidas-activate/

Cynhelir y seremoni wobrwyo yn Shoreditch, Llundain, ddydd Iau 12fed Gorffennaf pan benderfynir ar lefel y wobr. Bydd Mikey yn bendant yn derbyn pensil ond gall fod yn un pren, graffit, ac arian, melyn neu ddu, sef yr un a werthfawrogir fwyaf.

https://www.dandad.org/en/d-ad-new-blood-awards/

Gorffennodd Mikey drwy nodi: "Rwy’n ddiolchgar fy mod wedi cael cyfle i weithio ar dasg mor ffantastig. Mae gweld fy mhrosiect ar y rhestr fer wedi gwneud i mi deimlo’n gyffrous am yr hyn sydd i ddod yn y dyfodol. Rwy’n edrych ymlaen at fynychu’r seremoni wobrwyo."

Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld

Coleg Celf Abertawe

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau
Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk