Myfyriwr o’r Drindod Dewi Sant a ddewiswyd i gynrychioli Prydain ym Mhencampwriaeth Triathlon Ewrop yn Estonia wedi’i ysbrydoli gan driathlon Abertawe


15.05.2018

Mae Guto Morgans o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, myfyriwr ar ei 2il flwyddyn yn astudio BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Ffitrwydd Awyr Agored) wedi ennill ei le i gynrychioli Prydain yn ei grŵp oedran ym mhencampwriaethau Triathlon Ewrop yn Estonia ym mis Gorffennaf.

Ysbrydolwyd Guto i hyfforddi ar gyfer a chynnig am y pencampwriaethau ar ôl cymryd rhan yn nhriathlon PCYDDS Abertawe yn SA1 y llynedd fel rhan o’i gwrs prifysgol. Dyma’i driathlon cyntaf ac yn ogystal bu’n hyfforddi Gruff Ifan, aelod o’r staff, i roi cynnig ar ei driathlon cyntaf yntau hefyd. Ers hynny, mae Guto wedi parhau i gystadlu mewn cystadlaethau triathlon ei hun, ac wedi dal ati i hyfforddi Gruff. Maen nhw wedi datblygu’n sylweddol, gyda Gruff wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth hanner Ironman ac yn ystyried o ddifri gymryd rhan yn Ironman Cymru eleni.

Mae’r ddau ohonynt yn cystadlu eto eleni, ynghyd â staff a myfyrwyr, yn Nhriathlon PCYDDS Abertawe yn SA1 ar 20 Mai.

Meddai Geraint Forster, Cyfarwyddwr Rhaglen – BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff: “Ein nod o fewn y graddau Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau proffesiynol a galwedigaethol ochr yn ochr â’u gwybodaeth academaidd. Yn rhan o’i fodwl Hyfforddiant Personol yn y flwyddyn gyntaf, roedd yn ofynnol i Guto weithio gyda chleient tuag at gyrraedd nod yn ymwneud â ffitrwydd.

“Roedd cleient Guto’n awyddus i roi cynnig ar ei driathlon cyntaf a chaniatawyd i Guto a’r cleient gymryd rhan yn Nhriathlon Abertawe am ddim gan fod y Brifysgol yn noddi’r digwyddiad. O ganlyniad i’r profiadau cadarnhaol a gafodd y ddau, dewison nhw barhau i weithio gyda’i gilydd ar ôl y triathlon, ac mae Guto’n dal i hyfforddi’r cleient ar hyn o bryd. Mae’r dyfarniad Hyfforddiant Personol a enillodd Guto ochr yn ochr â’r modwl wedi sicrhau fod ganddo’r cymwysterau galwedigaethol i wneud hyn.”

Ychwanegodd Geraint : “O ganlyniad i’r bartneriaeth hon, mae’r cleient wedi symud ymlaen o gystadlu yn ei driathlon cyntaf fis Mai diwethaf, i gymryd rhan yn Ironman Cymru eleni – un o’r rasys triathlon anoddaf yn y byd. Yn ogystal, yn sgil angerdd ac ymrwymiad Guto i’r triathlon, mae e wedi cael ei ddewis i gynrychioli Prydain yn ei grŵp oedran ym Mhencampwriaethau Triathlon Ewrop yn Estonia ym mis Gorffennaf.

“Mae profiadau Guto o hyfforddi cleient ar gyfer triathlon hefyd wedi arwain at swydd ran amser iddo yn lleol gyda chwmni seiclo/hyfforddi ar gyfer triathlon ochr yn ochr â’i astudiaethau, gyda’r nod o symud i swydd lawn amser ar ôl graddio.”

Meddai Guto: “Mae’r cwrs wedi fy ngalluogi i ymchwilio, dysgu a datblygu sgiliau hyfforddi a rasio hanfodol. Mae cael yr adnoddau o fewn y labordy profi ffitrwydd yn y Brifysgol wedi fy helpu i ddeall mwy am dechnegau hyfforddi ac wedi datblygu fy ffitrwydd. Mae gweithio gydag athletwyr eraill trwy’r Brifysgol a gyda Cycle Specific wedi cynyddu fy nealltwriaeth o’r gamp.

http://www.uwtsd.ac.uk/cy/ffitrwydd-awyr-agored/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk