Myfyrwyr Meistr Twristiaeth yn cynnal cynhadledd yn y Senedd


22.03.2018

Cynhaliodd myfyrwyr Gradd Meistr Twristiaeth Y Drindod Dewi Sant eu hail gynhadledd ‘The World’s Our Lecture Theatre’ ar 19 Mawrth  digwyddiad unigryw a drefnwyd gan fyfyrwyr i fyfyrwyr.

 

‘Y teitl ar Gynhadledd eleni oedd Dod â’r Byd i Gymru a dathlodd y cyfleoedd a gynigir gan gysylltiadau newydd cyffrous Maes Awyr Caerdydd â Qatar Airlines a’r potensial i ddatblygu Twristiaeth i mewn i Gymru gyda marchnadoedd newydd yn y Dwyrain Canol a’r Dwyrain Pell.

Yn ddiweddar teithiodd y myfyrwyr Meistr i Malaysia am daith maes academaidd lle bu’r grŵp yn ymweld â lleoliadau ac atyniadau twristiaeth yn Kuala Lumpur a Penang gan gynnwys Air Asia, cwmni Llongau Mordaith Royal Caribbean a Gwesty’r Eastern Oriental. Yn ogystal bu’r grŵp yn treulio amser gyda phartneriaid y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Ryngwladol Malaya Cymru. Bu’r daith hon yn ysbrydoliaeth i’r myfyrwyr a bydd y gynhadledd yn caniatáu iddyn nhw rannu eu profiadau â myfyrwyr o golegau ar draws de Cymru er mwyn annog mwy o bobl ifanc i ystyried gyrfaoedd mewn Twristiaeth Ryngwladol.

Meddai Jacqui Jones, MA o’r Drindod Dewi Sant, Cyfarwyddwr y Rhaglen – Twristiaeth a Lletygarwch / Tiwtor Lleoliadau Rhyngwladol: “Mae’r myfyrwyr wedi gweithio’n galed i sicrhau’r Senedd yn lleoliad newydd sy’n ysbrydoli ac maen nhw’n gwerthfawrogi’r gefnogaeth a roddwyd iddyn nhw gan y Cynulliad Cenedlaethol yn fawr.  Ar hyn o bryd maen nhw’n cynllunio ystod o weithgareddau rhyngweithiol ar gyfer y gynhadledd er mwyn cynnwys y cyfranogwyr yn y gwaith o gymryd rhan mewn cynllunio amserlenni a theithiau ar gyfer grŵp o fyfyrwyr o Malaysia sy’n teithio i Gymru.”

 

Roedd y gynhadledd hefyd yn cynnwys nifer o gyflwyniadau byr gan siaradwyr gwadd yn y diwydiant, academyddion a chyn-fyfyrwyr yr Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch i roi blas i fyfyrwyr Twristiaeth y dyfodol ar y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael iddyn nhw yn  y diwydiant Twristiaeth yng Nghymru sy’n ehangu’n gyflym. Roedd hyn yn cynnwys y prif siaradwr Andrew Campbell, cyn bennaeth Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch Y Drindod Dewi Sant; Samantha Birsell, Rheolwr Cyffredinol Cynorthwyol yng Ngwesty’r Marriott Caerdydd, Ewan Rees a raddiodd mewn Teithio a Thwristiaeth yn Y Drindod Dewi Sant ac a sefydlodd VIP Wales; Abigail Kenvyn, Rheolwr Arddangosfeydd yn y Bathdy Brenhinol a Sophie Brew a raddiodd mewn Teithio a Thwristiaeth yn Y Drindod Dewi Sant, sydd ar fin derbyn swydd newydd gyda Grŵp y Dorchester.

Cefnogwyr y Digwyddiad oedd Cwrs Rasio Ffos Las ac Oakwood a noddodd wobrau, Gwesty’r Marriott Caerdydd, VIP Wales a Phrifysgol Ryngwladol Malaya Cymru.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk