Myfyrwyr Perfformio'r Drindod Dewi Sant yn cyflwyno ‘Into The Woods’


26.03.2018

Mae myfyrwyr cwrs BA Perfformio cyfrwng Cymraeg Y Drindod Dewi Sant yn paratoi i ddod â’u sioe nesaf – clasur Stephen Sondheim, Into The Woods – i Gaerfyrddin yr wythnos hon.

Into The Woods

Chwedl epig am ddymuniadau, teulu a’r dewisiadau a wnawn yw Into The Woods ac y mae’r cynhyrchiad hwn wedi’i gyfarwyddo gan yr Americanwr, Brock Roberts.

Clasur o sioe gerdd yw hon gan Stephen Sondheim a James Lapine wrth iddyn nhw ddod â hoff gymeriadau’r Brodyr Grimm at ei gilydd am ddarn oesol ond perthnasol.  Mae'r sioe gerdd hon sydd eisoes wedi ennill Gwobr Tony, yn gampwaith modern amheuthun sy’n cynnwys llyfr a sgôr swynol a theimladwy.

Mae’r hanes yn dilyn pobydd a’i wraig, sydd am gael plentyn; Sinderela, sy’n dymuno mynd i Ŵyl y Brenin; a Jack, sy’n dymuno bod ei fuwch yn rhoi llaeth. Pan gaiff y Pobydd a’i wraig wybod na allan nhw gael plentyn oherwydd melltith gwrach, dyma’r ddau yn dechrau ar daith i dorri’r felltith. Caiff pawb eu dymuniad, ond daw canlyniadau eu gweithredoedd yn ôl i’w poeni maes o law gyda chanlyniadau trychinebus.

Mae’r holl fyfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y cynhyrchiad yn astudio’r cwrs BA Perfformio cyfrwng Cymraeg yn Y Drindod Dewi Sant yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Gate yng Nghaerdydd.  Ethos sylfaenol y rhaglen yw darparu techneg gadarn ynghyd â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

O ystyried natur ymarferol iawn y radd, caiff myfyrwyr amrywiaeth o gyfleoedd i berfformio a dangos cynnydd yn rheolaidd – a dyma enghraifft arall o fyfyrwyr yn elwa o gyfleoedd diddorol ac amrywiol i berfformio a datblygu sgiliau a fydd yn eu paratoi i fyd theatr gerddorol.

Sefydlwyd y BA Perfformio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd yn 2015. Mae’n gwrs arloesol ac arloesol a addysgir mewn modd dwys dros gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff o’r Brifysgol ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a theatr.

Into The Woods

Mae myfyrwyr ar y cwrs yn gwneud yn fawr o bob cyfle i gydweithredu ag ymarferwyr proffesiynol sy’n cynnig ystod o brofiadau newydd a gwahanol.  Y tro hwn,mae’r myfyrwyr wedi bod yn ddigon ffodus i weithio gyda’r cyfarwyddwr a’r tenor o Ohio, Brock Roberts.

Mae llwyddiant rhyfeddol Brock ym maes cyfarwyddo yn cynnwys Carmen ar gyfer Opera Stiwdio Caeredin a chyd-gyfarwyddo rhaglen ddwbl Faroc yn Conservatoire Birmingham gan weithio gyda Michael Barry ar Venus and Adonis John Blow ac Actéon Charpentier. Yn 2016, cyfarwyddodd gynhyrchiad cyngerdd rhannol o Carmen yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, yn ogystal â chynhyrchiad yr opera ieuenctid o waith Offenbach, Orpheus yn yr Isfyd yn y Teatru Manoel ym Malta.  Dychwelodd Brock hefyd i Langollen i gynorthwyo’r cyfarwyddwr, Amy Lane, ar gynhyrchiad rhannol o Tosca gyda Kristine Opolais, Kristian Benedikt a Syr Bryn Terfel a chyfarwyddodd waith newydd, To Himself, Alone, yn yr Ŵyl Tête à Tête.

“Mae Into The Woods yn cynnig cyfle arbennig i’n myfyrwyr ni berfformio un o’r sioeau cerdd modern mwyaf poblogaidd ac i hefyd weithio gyda chyfarwyddwr o UDA sy’n gwneud ei farc ar lwyfannau led led y byd”, meddai Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio.

“Mae cael profiad o weithio gyda gwahanol gyfarwyddwyr yn helpu i ledaenu gorwelion ein myfyrwyr a darganfod ffyrdd newydd o weithio gyda gwahanol gyfarwyddwyr o bedwar ban byd yn helpu i ehangu gorwelion ein myfyrwyr gan roi blas ar ffyrdd newydd o weithio. Mae’r broses hon o ymarfer ar gyfer y sioe wedi bod yn gyfle arbennig ar gyfer ein myfyrwyr ac yn brofiad y mae nhw wedi wir mwynhau,” parhaodd Eilir.

“Dyma sioe gerdd swynol a difyr dros ben ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at ddod â’r sioe i Gaerfyrddin.”   

Cewch gyfle i weld Into The Woods yn Theatr Halliwell ar gampws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant am 7.30yh ddydd Mawrth, 27 Mawrth a dydd Mercher, 28 Mawrth.  I archebu tocynnau, ewch i http://www.thegate.org.uk    

Os hoffech ddysgu mwy am y cwrs BA Perfformio, ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cbc   

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk