Nad oes dau ddiwrnod dilynol byth yr un peth yn nosbarth Jonathan


26.01.2018

Graddiodd Jonathan o Goleg Prifysgol Llundain 2011. Ar ôl treulio ychydig amser yn gweithio gyda chwmni paragyfreithiol, cyn symud yn y diwedd i Malaysia ac wedyn i Thailand lle bu’n dysgu Dyniaethau mewn Ysgol Ryngwladol. Trwy’r profiad hwn cafodd ei ysbrydoli i ddewis dysgu yn yrfa amser llawn a dychwelodd i’r DU i gwblhau ei hyfforddiant.

Headshot of Jonathan

Meddai Jonathan: “Penderfynes i fynd yn athro am fy mod i wrth fy modd â'r syniad nad oes dau ddiwrnod dilynol byth yr un peth a phan rydych chi’n athro mae gennych chi’r gallu i ysbrydoli a newid bywydau plant.”

Mae Jonathan yn gobeithio y bydd yn gallu ennyn chwilfrydedd ei fyfyrwyr. Meddai: “Dewises i ddaearyddiaeth am fod hwn yn bwnc hynod ddiddorol sy’n cwmpasu popeth ac sy’n helpu pobl i ddeall bydoedd naturiol a ffisegol.  Mae’n rhoi cipolwg ar ddiwylliannau eraill ac rwy’n credu bod hyn yn gwneud pobl yn ddinasyddion mwy crwn a byd-eang.”

Bellach mae wrthi’n cofleidio pob un o’r heriau y mae’r cwrs TGAU yn eu cynnig iddo. “Bu'r cwrs yn un heriol, diddorol dros ben, a gwerth chweil. Bu nifer o rwystrau i'w goresgyn gyda dyddiadau terfynol i’w bodloni ac asesiadau i baratoi ar eu cyfer. Ond mae goresgyn y rhain yn gwneud hyn yn werth chweil. Bu fy mentor o help a chymorth mawr, oherwydd ei amynedd, ei ddealltwriaeth a’i wybodaeth arbenigol. Rwy’n teimlo fy mod i’n barod iawn i fynd i’r afael â’r heriau a fydd yn codi yn 2018.”

Rhodd Addysgu

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk