NAWR ANOIS yn croesawu artistiaid rhyngwladol i'w chyngerdd Gwanwyn cyntaf


04.04.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrth ei bodd i gyflwyno cyngerdd diweddaraf NAWR ANOIS.

Poster for March concert

Mae'r cyngor diweddaraf hwn yn y gyfres yn croesawu Rhodri Davies, Ingar Zach, Chris Cundy, a Benedict Taylor.

Ganwyd Rhodri Davies yn 1971 ac mae’n byw yn Abertawe, De Cymru. Mae’n canu’r delyn, y delyn drydanol, electroneg fyw ac mae’n adeiladu gosodiadau gwynt, dŵr, iâ, iâ sych a thân ar gyfer telynau. Mae wedi rhyddhau pedwar albwm unawd:  Trem, Over Shadows, Wound Response ac An Air Swept Clean of All Distance. Mae ei grwpiau rheolaidd yn cynnwys HEN OGLEDD, Cranc, deuawd gyda John Butcher, The Sealed Knot, Common Objects a thriawd gyda John Tilbury a Michael Duch. 

Mae Ingar Zach yn rhan o fintai o gerddorion jas avant-garde Norwyaidd a wnaeth eu hargraff eu hunain yn y 90au canol a hwyr. Yn ddrymiwr jas rhydd gyda thueddiad i lithro’n ddiymdrech i mewn i rywbeth mwy di-idiomatig, dangosodd Zach gydbwysedd da rhwng diwydrwydd a chynildeb, yn debyg iawn i'w gydwladwr Paal Nilssen-Love. Mae’n fwyaf enwog am ei waith yn y grwpiau Tri-Dim a No Spaghetti Edition. Mae’n cyd-reoli'r label bach annibynnol Sofa.

Yn canu’r clarinét bas, y sacsoffon ac offerynnau chwythbren anarferol eraill – mae Chris Cundy yn gyfansoddwr ac yn berfformiwr sy’n ymchwilio i arfer arbrofol tra hefyd yn gweithio ym myd cerddoriaeth boblogaidd. Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys ysgrifennu cerddoriaeth i’r theatr, perfformio cerddoriaeth glasurol fodern a darnau byrfyfyr rhydd.  

Mae Benedict Taylor yn gyfansoddwr arobryn ac yn fiolydd unawd. Astudiodd yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd a Choleg Goldsmiths, ac mae’n arwain ym maes cyfansoddi cyfoes a pherfformio llinynnol, ar flaen y gerddoriaeth fyrfyfyr newydd ym Mhrydain ac Ewrop. Mae’n cyfansoddi, yn perfformio ac yn recordio yn rhyngwladol, mewn llawer o’r prif leoliadau a gwyliau gan gynnwys: Theatr y Llys Brenhinol, Cwmni Dawns Rambert, Celfyddydau Ar-lein y BBC, Berlinale, Gŵyl Ffilm Ryngwladol Venice, Gŵyl Ffilm y BFI Llundain, Gŵyl Ffilm Toronto, Gŵyl Gyfoes Huddersfield, Gŵyl Cerddoriaeth Gyfoes Llundain, Gŵyl Aldeburgh, Cantiere D'Arte di Montepulciano, Gŵyl Caeredin, Gŵyl CRAM, Cafe Oto, The Barbican, Neuadd Frenhinol Albert, Canolfan y Southbank, The Vortex, Ronnie Scott's, ICA, BBC Radio 3 a 2, Radio Libertaire Paris, Resonance FM London. Mae’n ymwneud â nifer o sefydliadau addysg uwch, gan roi darlithoedd mewn cyfansoddi, perfformio a darnau byrfyfyr yn y Coleg Cerdd Brenhinol a Choleg Goldsmiths, ymhlith eraill. Ef yw sylfaenydd / cyfarwyddwr artistig CRAM, cydweithfa gerddorol a label annibynnol.

Cynhelir y cyngerdd yn y Tŷ Dylan Thomas hanesyddol yng nghalon Ardal Ddiwylliannol Abertawe. Bu’r adeilad yn gartref i’r BBC yn Abertawe ers dros 80 mlynedd. Yn fwy diweddar, bu’r adeilad yn gartref i gyrsiau Technoleg Cerddoriaeth a Pherfformio Coleg Celf Abertawe.

Jenn Kirby yw Cyfarwyddwr Rhaglen y BA Cerddoriaeth (Perfformio a Chynhyrchu) yng Ngholeg Celf Abertawe PCYDDS. Meddai: "Mae’n gyffrous i gyflwyno’r artistiaid cerdd cyfoes hyn o Iwerddon i gynulleidfaoedd newydd yng Nghymru, gyda’r gyfres hon o gyngherddau cartrefol."

Mae NAWR (sy’n golygu NOW yn Gymraeg) yn gyfres newydd o gyngherddau amlddisgyblaethol yn Abertawe sy’n cynnwys cerddoriaeth arbrofol, darnau byrfyfyr rhydd, ffilm, jas rhydd, celfyddyd sain, a cherddoriaeth werin a newydd, a gynullir gan Rhodri Davies, Jenn Kirby, Rose Linn-Pearl a Dan Linn-Pearl a Daryl Feehely. Mae’r gyfres yn dangos cerddoriaeth amrywiol gan artistiaid gyfoes o Iwerddon, o Gymru ac yn rhyngwladol. Nod y gyfres yw datblygu cysylltiadau dyfnach rhwng cyfansoddwyr, artistiaid sain a cherddorion o Iwerddon a Chymru.

Meddai Jenn Kirby: “Y nod yw cynnig lle agored a myfyriol i gynulleidfa brofi cerddoriaeth newydd mewn awyrgylch croesawgar a chartrefol."

Noder os gwelwch yn dda, bod Mia, oherwydd salwch, wedi gorfod gohirio ei thaith i Abertawe ac ni fydd yn perfformio fel yr hysbyswyd. Gobeithiwn estyn gwahoddiad iddi chwarae mewn cyngerdd arall yn y dyfodol agos.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk