Nawr Anois yn cyflwyno Softday


25.04.2018

Mae Coleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at gynnal y cyngerdd nesaf yn y gyfres NAWR ANOIS a drefnir gan adran Technoleg Cerddoriaeth yr Ysgol.

Softday poster

Cynhelir y cyngerdd ddydd Sadwrn 28 Ebrill yn Neuadd y BBC am 7pm. Y gwesteion arbennig y mis hwn yw’r ddeuawd Wyddelig Softday, sy’n cyfuno celf a gwyddoniaeth, a’r artist sonig a’r dyfeisiwr offerynnau digidol Simon Kilshaw, sydd yn Gyfarwyddwr y Rhaglen Technoleg Cerddoriaeth yn y Drindod Dewi Sant.

Meddai Dr Jenny Kirby, Darlithydd mewn Technoleg Cerddoriaeth a chyd-drefnydd NAWR: “Dydd Sadwrn yma fydd ein 20fed cyngerdd o gerddoriaeth arbrofol ac amlddisgyblaethol gyda NAWR. Mae yna egni cadarnhaol cynyddol yn Abertawe ynghylch cerddoriaeth avant garde ac mae’n wych i weld cymaint o awydd am artistiaid lleol a rhyngwladol. Mae ein cynulleidfa’n cynnwys selogion brwd cerddoriaeth arbrofol, artistiaid o ddisgyblaethau eraill sydd â diddordeb mewn sain a phobl sy’n dod heb unrhyw syniad beth i’w ddisgwyl.”

Cyfres newydd o gyngherddau amlddisgyblaethol yn Abertawe yw NAWR sy’n cynnwys cerddoriaeth arbrofol, datganiadau byrfyfyr rhydd, ffilm, lo-fi, jazz rhydd, celf sain, cerddoriaeth werin amgen a cherddoriaeth newydd, a drefnir gan Rhodri Davies, Jenn Kirby, Rose Linn-Pearl a Dan Linn-Pearl a Daryl Feehely.

Mae Rhodri Davies yn gyd-drefnydd  NAWR ac wedi ymddangos yn un o gyngherddau’r gyfres yn y gorffennol. Meddai: “Y nod yw cynnig rhywle agored ac adfyfyriol i gynulleidfa allu profi cerddoriaeth newydd mewn lleoliad croesawgar a chartrefol.”

Er 1999 mae Softday, y cyfuniad o gelf a gwyddoniaeth rhwng yr artist Sean Taylor a’r gwyddonydd cyfrifiadurol Mikael Fernström wedi mynd i’r afael â materion yn ymwneud â chylchredau naturiol mewn amser, newid hinsawdd a’i effeithiau byd-eang. Mewn prosiectau cynnar megis Bliain Le Baisteach (A Year of Rainfall) (2000) edrychwyd ar batrymau glawiad blynyddol cyfnewidiol yn Iwerddon. Ymhellach, yn Cóisir an Tsionainn (The Shannon Suite) (2003) canolbwyntiwyd ar gylchred bywyd pedair blynedd eog gwyllt yr Iwerydd ac effeithiau gorbysgota a llygredd ar allu’r rhywogaeth i oroesi.

Fel tîm cydweithredol maent yn defnyddio eu harfer celf i archwilio dealltwriaeth a chysylltiadau â natur, a fynegir trwy sain a thrwy weithiau celf a pherfformiadau amlgyfrwng. Mae gan y ddau artist ddiddordeb mewn archwilio’r rhaniadau rhwng amrywiol genres creadigol a chyfryngol megis theatr estynedig, celf sain, arfer cymdeithasol, cerfluniaeth, cerddoriaeth, dawns a chymhwyso technolegau newydd.

Mae Simon Kilshaw yn gyfansoddwr, perfformiwr, artist sain, cyfansoddwr caneuon, cynhyrchydd, dylunydd meddalwedd, dyfeisiwr a gwneuthurwr offerynnau, rhaglennydd systemau a Chrëwr  Digidol trwy godio. Dyfeisia Simon offerynnau cerdd newydd gan ddefnyddio amrywiaeth eang o dechnolegau digidol, o synwyryddion a chaledwedd tracio i amgylcheddau codio pur, ac mae’n cyfansoddi repertoire newydd ar eu cyfer. Mae Simon wedi datblygu nifer o offerynnau ac offer cyfansoddi ar gyfer creu gweithiau cerdd newydd. Yn hyn o beth disgrifia Simon ei ymchwil yn “Digital Lutherie”. Bu gwaith diweddar Simon yn ymwneud â datblygu estyniadau pwrpasol i systemau sain ar gyfer yr Unity Game Engine. Simon yw Cyfarwyddwr y Rhaglen Technoleg Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae ei waith wedi’i ysbrydoli gan arloeswyr peiriannau sain electronig ar ddechrau’r 20fed ganrif, yn enwedig mudiad Dyfodoliaeth yr Eidal.

Manylion y digwyddiad:

https://www.facebook.com/events/1999359073647953/

Drysau: 7pm, i ddechrau am 7.30pm

Tocynnau: £8 a £5 (gostyngiad)

Lleoliad: Neuadd y BBC, SA1 5DT

Cefnogir gan Culture Ireland yn rhan o GB18: Hyrwyddo Celfyddydau Gwyddelig ym Mhrydain, a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk