New Designers a H&M – Ein Stori Ni a Nhw yn Creu Cylch Cyflawn


27.06.2018

Mae 3 blynedd gyfan wedi mynd heibio ers i dîm recriwtio talent H&M gysylltu â graddedigion Dylunio Patrymau Arwyneb 2015 yn nigwyddiad y New Designers, sef yr arddangosfa dalent a gynhelir yn y Ganolfan Ddylunio yn Llundain.  

Students with their work

Gwnaeth y myfyrwyr gymaint o argraff ar H&M fel iddynt gysylltu â ni i gynnal briff byw yn ystod Hydref 2016 ac o ganlyniad aeth grŵp o'n myfyrwyr 2il flwyddyn i Sweden am 3 mis yn ystod haf 2017 i weithio yn eu pencadlys dylunio.  Mae un o’n cyn-fyfyrwyr,  a chyn-fyfyrwraig ‘One Year On’ New Designers, Rosie Cook, bellach yn gweithio’n llawn amser fel dylunydd argraffu gyda H&M. 

Mae’r myfyrwyr yn graddio eleni a byddan nhw’n mynd i arddangosfa New Designers eu hunain.  Pwy a ŵyr pwy fyddan nhw’n eu denu i’w stondinau (T48 a JC66) a pha gylchoedd gwych o ran cyfle a chyflogaeth fyddan nhw’n eu creu.  Mae popeth yn troi mewn cylch gyda’r New Designers – rydym yn hoffi hynny.  Edrychwn ymlaen at groesawu tîm H&M yn ôl hefyd. 

Montage

Dyma ein llinell amser gyda'r New Designers a H&M:

Haf 2015...

 • H&M yn ymweld ag arddangosfa New Designers, Llundain a chwrdd â myfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb.
 • H&M yn gwahodd myfyrwyr Patrymau Arwyneb i ymgeisio am eu cynllun interniaeth.
 • Daisy Jenkins, myfyrwraig 2il flwyddyn yn mynd mewn i’w 3edd flwyddyn yn cychwyn ar leoliad tri mis rhagorol â thâl gyda’r brand yn Stockholm.

Hydref 2015...

 • H&M yn ymweld â’r rhaglen yn Abertawe, gan siarad â myfyrwyr am gyfleoedd ar gyfer lleoliadau yn y dyfodol ac yn cyfweld â graddedigion ar gyfer rolau Dylunio Argraffu.
 • H&M yn cynnig briff byw sylweddol i’r rhaglen yn Hydref 2016

Hydref/Gaeaf 2016/17...

 • H&M yn ymweld ym mis Hydref i gyflwyno briff eu prosiect byw.
 • Cyflwyno briff yn ymwneud â phedair elfen ffasiynol ar wahân ar gyfer Hydref/Gaeaf 2017 i roi sylw i un o brif gwsmeriaid H&M gan ddefnyddio dull gweithio Triongl Ffasiwn H&M.
 • Y myfyrwyr yn cychwyn ar y broses ddylunio trwy luniadu, adrodd i siopau, ymchwilio i gwsmeriaid, proffilio cwsmeriaid, defnyddio byrddau naws, dadansoddi lliwiau, datblygu patrymau a lluniadu ffasiwn.
 • Cynnal cyswllt WebEx â'r pencadlys yn Stockholm i gael beirniadaeth ar ganol y prosiect ym mis Tachwedd.

Ionawr 2017...

 • Cynnal arddangosfa o waith myfyrwyr mewn ymateb i friff byw H&M wedi’i deilwra i’r rhaglen BA(Anrh) a MDes(Anrh) Dylunio Patrymau Arwyneb yma yng Ngholeg Celf Abertawe.
 • H&M yn dychwelyd i feirniadu’r briff byw a dewis y buddugwyr a’r ail orau yn y sioe.
 • Cyn-fyfyrwyr yn mynd am gyfweliad am swyddi Dylunydd Argraffu parhaol gyda H&M
 • 3 enillydd lwcus, a 3 lwcus a ddaeth yn agos at y brig yn cael eu dewis i fynd i Stockholm ar gyfer lleoliadau 3 mis â thâl yn ystod haf 2017!

Haf 2017...

 • Myfyrwyr yn mwynhau interniaeth ragorol ym mhencadlys dylunio H&M yn Sweden – cyfle bythgofiadwy.
 • Pob myfyriwr yn mynd i adran ar wahân o’r brand ac yn cael eu mentora a’u hyfforddi'n fanwl gan strwythur mewnol H&M.
 • Rosie Cooke, cyn-fyfyrwraig Patrymau Arwyneb, New Designers a One Year On, yn cael ei galw i Stockholm am ail gyfweliad ac yn cael ei chyflogi fel dylunydd arwyneb ar gyfer dillad isaf a dillad nos – gan symud i Stockholm ym mis Awst – RHYFEDDOL!
 • Myfyrwyr yn dychwelyd ar gyfer eu blwyddyn olaf o astudio wedi cael hwb o’u profiad dysgu dwys a buddiol.

Mehefin 2018...

 • Mae cynnyrch â phrintiau, patrymau, gosodiadau ac addurniadau yr oedd y myfyrwyr yn gyfrifol amdanynt ar gael yn y siopau!
 • Mae tri o’n interniaid H&M o safon New Designers– maen nhw’n gyflogadwy iawn; yn dalentog ac yn ddylunwyr
 • Edrychwn ymlaen at groesawu tîm H&M yn ôl i’r stondin.

Rydym wrth ein bodd â stori sydd â diweddglo HAPUS.

 • Profiad myfyrwyr anhygoel = myfyrwyr Patrymau Arwyneb HAPUS
 • Graddedigion cyflogadwy = ymwelwyr HAPUS â’r New Designers
 • Cyflogaeth ym mhencadlys H&M = graddedigion HAPUS a H&M hapus

Student montage

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk