Nid yw taith Alex wedi gorffen eto


11.07.2018

Enillodd awch Alex am beirianneg modura wobr mewn seremoni wobrwyo arbennig a gynhaliwyd gan Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura, Peirianneg Y Drindod Dewi Sant yn gynharach eleni.

Alex with Professor Michael Fernando

Teitl prosiect Alex eleni oedd ‘Platfform Mesur Ymateb Cerbyd Deinamig Ducati 1199’. Dyluniodd Alex ei blatfform casglu data ei hun a’i ddefnyddio i wella’r llywio a’r sefydlogrwydd mewn beiciau modur.

Graham Howe yw Pennaeth Ysgol Peirianneg y Gyfadran. Meddai: “Mae hwn yn waith unigryw ar ddwy ystyr, yn gyntaf, gan nad oes unrhyw dimau chwaraeon modur prif ffrwd sy’n cyhoeddi ymchwil ar yr agwedd hon ar drafod beiciau modur ac yn ail am fod y gwaith hwn yn digwydd ar feic modur perfformiad gyda pherthnasedd ymarferol go iawn ar y ffordd ac ar drac.

“Bydd y data meintiol a gasglwyd o system Alex yn rhoi cipolwg ar ymddygiad sefydlogrwydd beic modur a’r gobaith yw rhoi atebion peirianneg i’r galw am well ystwythder a rasio’n gynt.”

Meddai Alex: “Rwy’n teimlo’n lwcus fy mod i wedi dod o hyd i’r cwrs hwn a’r brifysgol hon. Mae’n waith caled dros ben ond rwy wedi cael y sgiliau a'r cymorth yr oedd arna i eu hangen.

“Rwy’n bwriadu gwneud gradd Meistr nesaf, am fy mod i mor frwd am y cwrs ac rwy’n edrych ymlaen at flwyddyn arall am fod cymaint rhagor i’w ddysgu. Rwy wedi adeiladu’r platfform gan sicrhau bod y gwerthoedd yn gywir ac mae hyn wedi creu sylfaen ar gyfer arbrofi. Rwy’n awchu cynnal rhagor o waith ymchwil.”

“A minnau’n dod o Ferlin – dyna braf yw cael byw ar lan y môr ac mae ffyrdd Cymru’n brydferth ar gyfer gyrru beic modur. Pan fydd hi’n heulog, mae’n fendigedig.” 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk