"O Sir Benfro i Passchendaele a Perth: Fy nheulu yn y Rhyfel Mawr" – Y Drindod Dewi Sant i gynnal darlith arbennig i nodi canmlwyddiant y Cadoediad


29.10.2018

Er mwyn nodi canmlwyddiant y Cadoediad bydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnal darlith arbennig gan yr Athro Tony Curtis yng Nghaerfyrddin yr wythnos nesaf.  

 Tony Curtis

Ym mlwyddyn canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, bydd yr Athro Tony Curtis yn cyflwyno'r sgwrs yn ei dref enedigol. Teitl y cyflwyniad yw "O Sir Benfro i Passchendaele a Perth: Fy nheulu yn y Rhyfel Mawr" a bydd naratif y sgwrs yn dechrau ym mhentref bach Llangwm cyn canolbwyntio ar y gwahanol frwydrau yn Ewrop a'r cysylltiadau teuluol i Perth, Kenya a Hollywood. Fe frwydrodd teuluoedd Barrah a Curtis gyda rhai o'r awduron a'r artistiaid mwyaf nodedig yr 20fed ganrif, gan gynnwys Siegfried Sassoon, Robert Graves, Henry Moore, Vaughan Williams, Otto Dix a David Jones. 

Ganwyd Yr Athro Tony Curtis yng Nghaerfyrddin ym 1946 ac mae’n awdur ar sawl casgliad o farddoniaeth, gan gynnwys War Voices (1995); The Arches (1998); Heaven's Gate (2001) a Crossing Over (2007). Ar hyn o bryd mae'n Athro Emeritws Barddoniaeth ym Mhrifysgol De Cymru lle sefydlodd Ysgrifennu Creadigol yn yr 1980au a chyfarwyddodd y M.Phil ar gyfer Ysgrifennu ers blynyddoedd lawer. Yn 2001 fe'i hetholwyd yn Gymrawd y Gymdeithas Llenyddiaeth Frenhinol a dyfarnwyd D. Litt iddo yn 2004. Mae wedi teithio'n helaeth yn rhoi darlleniadau a darlithoedd barddoniaeth ac enillodd Wobr Dylan Thomas yn 1993 a Gwobr Cholmondeley ym 1997. Mae'n byw yn y Barri, De Cymru.  

Mae Dr Lester Mason yn ddarlithydd Hanes Modern yn y Drindod Dewi Sant ac mae’n un o drefnwyr y sgwrs. Dwedodd:

"Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at gael y cyfle i groesawu Tony yn ôl i Gaerfyrddin unwaith eto. Mae'r dref yn arbennig iawn iddo ac fe fydd yn anrhydedd clywed mwy am gyfraniad ei deulu i'r Rhyfel Mawr, ond hefyd i gael y cyfle i nodi canmlwyddiant Armistice. Roedd pob rhanbarth a chenedlaeth ym Mhrydain yn gwasanaethu yn y rhyfel ac wedi dioddef colledion enfawr. Bydd hwn yn gyfle i olrhain rhai o’r storïau anhygoel a rhyfeddol hynny yn ystod y Rhyfel Mawr.   Mae blwyddyn eleni yn flwyddyn goffa arbennig gan fod y rhyfel i orffen pob rhyfel yn cael ei goffáu ar ôl can mlynedd. Mae hanes teulu Tony yn un diddorol iawn ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ei groesawu yma i’r Drindod Dewi Sant."  

 Tony Curtis Poster Welsh

Cynhelir y Ddarlith ar 7 Tachwedd am 7pm yn ystafell HG005 yn Adeilad yr Hen Goleg, Caerfyrddin. Am ragor o fanylion, cysylltwch â Dr Lester Mason - l.mason@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663