Orthrus Racing o’r Drindod Dewi Sant wedi cael penwythnos rasio prysur iawn.


08.08.2018

Roedd y tîm dan arweiniad myfyrwyr yn rasio ar gwrs rasio Brands Hatch, y gylchffordd rasio enwog yn West Kingsdown, Swydd Gaint. Er gwaethaf y glaw, gorffennon nhw yn y 9fed safle yn eu ras gyntaf cyn symud ymlaen i’w hail ras.  

Orthrus Racing

Meddai’r tîm:  “Roedd Brands Hatch yn gymal diddorol i Matt ddychwelyd i rasio, gyda haul crasboeth drwy ddydd Gwener a dydd Sadwrn, a glaw di-baid ddydd Sul.  Roedd hyn o fudd i ni i helpu Matt i ail-fagu hyder dan amodau sych a gwlyb, gydag amseroedd y lapiau’n gwella drwy ddydd Gwener a dydd Sadwrn, nes cymryd cam yn ôl ddydd Sul cyn gwella unwaith eto.  Perfformiodd y beic yn dda, gan ymateb i newidiadau yn y gosodiadau, a fu’n help i gael y beic i weithio ar ei orau wrth i’r cyflymder gynyddu.

“Roedd hyn yn golygu ein bod ni wedi gallu sicrhau gorffen rasys yn y 15 gorau yn y tywydd sych ac yn y 10 gorau yn y tywydd gwlyb ar ôl cymhwyso yn safle 25, gydag amseroedd lapiau’n awgrymu y gallai fod yn bosibl gorffen rasys mewn safle gwell. Roedd hwn yn gymal i’w fwynhau, er gwaethaf y tywydd nad oedd yn ddelfrydol, ac mae wedi ein paratoi ni’n dda am ein hymgais nesaf pan fyddwn ni yn Sir Fôn.”

Mae Orthrus Racing yn dîm rasio sy’n gyfan gwbl dan arweiniad myfyrwyr, gan weithredu o’r Ysgol Peirianneg yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a  Pheirianneg.  Mae’r tîm yn cynnwys myfyrwyr BEng a ddaeth at ei gilydd er mwyn gallu adeiladu, datblygu a rasio beiciau modur a defnyddio  popeth rydym ni’n ei ddysgu drwy ein graddau'n uniongyrchol ar y trac.  

Mae’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg yn gyfadran amlddisgyblaethol sy'n cwmpasu pensaernïaeth, peirianneg fodurol a chwaraeon moduro, adeiladwaith, cyfrifiadura, electroneg, rheolaeth amgylcheddol, logisteg a pheirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu.

Photo gan Tim Tudor 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk