Papur ar y cyd gan y Drindod Dewi Sant a TWI yn debryn medal John Grimwade


08.10.2018

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant nodi fod papur a gyd-ysgrifennwyd gan staff yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg a’u partneriaid diwydiannol TWI Ltd wedi derbyn Medal John Grimwade 2017 yn ddiweddar gan bwyllgor technegol y British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT).

Crëwyd Medal John Grimwade yn 1981 i goffau’r diweddar E J Grimwade MC, HonFInstNDT, arloeswr gwych ym maes profion anninistriol (NDT) ym Mhrydain.  Dyfernir y fedal yn flynyddol i awdur(on) y papur gorau gan aelod i ymddangos yng nghylchgrawn Insight y sefydliad.

Ysgrifennwyd papur yn dwyn y teitl, 'Virtual source aperture imaging and calibration for ultrasonic inspections through dual-layered media for non-destructive testing’ gan Dr M Sutcliffe a’r Athro Peter Charlton, y ddau o’r Drindod Dewi Sant, a Dr M Weston a Dr S Mosey o TWI.   Mae’r dull delweddu uwchsain Virtual Source Aperture (VSA) yn ganlyniad i raglen ymchwil gydweithredol a pharhaus i brosesu delweddau a signalau uwchsain arloesol rhwng y grŵp ymchwil NDT yn y Drindod Dewi Sant a phrif bartneriaid ym myd diwydiant, Canolfan Dechnoleg TWI Cymru.

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi bod yn ganolfan fyd-eang ar gyfer addysgu, ymchwil a datblygu academaidd ym maes NDT, a ystyrir yn hanfodol ar gyfer diogelwch awyrennau, gosodiadau olew ar y môr, piblinellau nwy, rheilffyrdd, gweithiau cemegol, gorsafoedd pŵer, strwythurau peirianneg sifil ac amrywiaeth eang o gynhyrchion diwydiannol. Wrth i’r dechnoleg ddatblygu, mae cymwysiadau pellach yn dod i'r amlwg, er enghraifft, ym maes meddygaeth ac mewn profion ar-lein ac all-lein ar gyfer rheoli ansawdd yn y diwydiant gweithgynhyrchu. Mae hyn yn arbennig o wir yn y sectorau modurol ac electroneg.

Gyda’r defnydd cynyddol o ddefnyddiau cyfansawdd a’r potensial ar gyfer defnyddio defnyddiau “clyfar” wedi’u hymgorffori mewn strwythurau, mae gan lywodraeth y Deyrnas Unedig ddiddordeb cryf mewn hyrwyddo datblygiad technoleg NDT priodol i sicrhau diogelwch ac ansawdd cynhyrchion sydd wedi’u llunio o ddefnyddiau o’r fath.

Roedd y Drindod Dewi Sant yn bartner allweddol, ar cyd â TWI Ltd, wrth sefydlu Canolfan Ddilysu NDT y Deyrnas Unedig, a elwir bellach yn Ganolfan Dechnoleg TWI Cymru, ym Mhort Talbot. Mae’r Brifysgol, trwy’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, yn parhau â chysylltiad agos â TWI yng Nghymru, gyda nifer o ysgoloriaethau ymchwil PhD wedi’u creu. I ategu’i gwaith Ymchwil a Datblygu sy’n cael ei gydnabod a’i barchu’n eang, mae’r Brifysgol yn cynnig yr unig gymhwyster ôl-raddedig mewn NDT yn Ewrop. Mae’r rhaglen MSc a werthfawrogir yn fawr yn cefnogi’r galw byd-eang am beirianwyr cymwysedig sy’n gallu gweithredu ar lefel uwch reolwyr, gan ddelio ag ystod o beirianwyr graddedig neu ôl-raddedig.

Meddai’r Athro Michael Fernando, Deon y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg:  “Mae ein hymchwil ym maes profion anninistriol yn arloesol ac o safon fyd-eang ac yn cael ei arwain yn frwd gan yr Athro Pete Charlton.  Mae medal nodedig John Grimwade am y cyhoeddiad diweddaraf yn tanlinellu natur ein gwaith NDT sy’n arwain yn fyd-eang ac mae’n tystio i ymrwymiad yr Athro Charton a’n holl bartneriaid ym maes diwydiant.”

Cliciwch yma am ragor o fanylion am y cyrsiau a gynigir yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg yn y Drindod Dewi Sant https://www.uwtsd.ac.uk/msc-non-destructive-testing-and-evaluation/

 

 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk