Penodi Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin


19.04.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant heddiw wedi cyhoeddi mai Carys Ifan fydd Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin.

Carys Ifan

Yn wreiddiol o Landudoch, bu Carys yn byw ac yn gweithio yn y diwydiannau creadigol yng Nghaerdydd am flynyddoedd cyn ymgartrefu gyda’i theulu yn Llangrannog a pharhau i weithio ar brosiectau creadigol led led Cymru.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Carys wedi chwarae rhan flaenllaw fel cynhyrchydd rhai o ddigwyddiadau mwyaf cyffrous Cymru gan gynnwys y digwyddiad aml-blatfform Y Bont i Theatr Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth - oedd yn gyfuniad o ddrama promenâd byw, darlledu ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn gynhyrchiad teledu. 

Mae Carys hefyd yn trefnu Gŵyl Nôl a Mla'n Llangrannog sy’n dathlu’i deng mlwyddiant eleni ac wedi hen ennill ei lle yn y calendr cenedlaethol.  Bu hefyd yn gweithio'n rhyngwladol ar y prosiect llenyddol Ewrop Lenyddol Fyw gyda Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant

"Rwy'n hynod o gyffrous wrth dderbyn y cyfle euraidd yma i arwain ar waith Canolfan S4C Yr Egin wrth i ni ddatblygu clwstwr creadigol a chreu yr amgylchedd cywir i syniadau, cwmnïau a chymunedau flaguro,” meddai Carys Ifan.

“Bydd y cydweithio, cyfathrebu a rhyngweithio triphlyg rhwng y tenantiaid, y gymuned a’r Brifysgol yn allweddol i ddatblygu cynnwys arbrofol, perthnasol ac uchelgeisiol ac i sicrhau bod cynnwys Cymraeg nid yn unig yn manteisio ond yn creu'r cyfleoedd diweddaraf i ddiwallu ac ysgogi cynulleidfaoedd amrywiol - adref a ledled y byd," atega.

Meddai Gwilym Dyfri Jones, Pro Is Ganghellor Cysylltiol Y Drindod Dewi Sant: “Mae’r Brifysgol yn croesawu penodiad Carys Ifan yn fawr. Mae ganddi brofiad helaeth a phwrpasol o weithio o fewn amryw o gyd-destunau creadigol yng Nghymru yn ogystal â threfnu digwyddiadau a gwyliau diwylliannol o bwys. Trwy ei brwdfrydedd, ei dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol ynghyd â’i chysylltiadau helaeth, edrychwn ymlaen i’w gweld yn rhoi’r weledigaeth ar waith gan sefydlu’r Egin yn ganolfan greadigol a digidol newydd i Gymru.”

Canolfan greadigol a digidol newydd Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yw Canolfan S4C Yr Egin - datblygiad a fydd yn gartref i brif bencadlys S4C yn ogystal â nifer o gwmnïau a sefydliadau sy’n gweithio gyda’r diwydiannau creadigol a digidol.

Bydd Yr Egin yn ddatblygiad a fydd yn trawsnewid ac yn siapio'r diwydiannau creadigol a digidol yn Ne-orllewin Cymru a thu hwnt. Bydd hefyd yn Ganolfan a fydd wrth galon y gymuned gan ddarparu cyfleoedd i bobl leol fwynhau'r adeilad a'i adnoddau a fydd yn cynnwys caffi, awditoriwm ac ardaloedd perfformio. Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mawrth 2017 a bydd yr adeilad yn agor ym mis Medi.  

Mae Carys Ifan yn dechrau yn ei swydd yr wythnos hon.

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk