Perfformiad syfrdanol yng Ngwobrau Blynyddol Cyfarwyddwr y Flwyddyn Sefydliad y Cyfarwyddwyr


18.05.2018

Mae myfyrwyr o Academi Ryngwladol Llais Cymru wedi eu llongyfarch am berfformiad syfrdanol yng Ngwobrau Blynyddol Cyfarwyddwr y Flwyddyn Sefydliad y Cyfarwyddwyr yn ddiweddar.

Institute of Directors

Canodd Henry Ngan (tenor) y clasur o Napoli, ‘O Sole Mio,’ tra rhoddodd Joelene Griffith (soprano) ddehongliad hyfryd o ‘Chi il bel sogno di Doretta’ o La Rondine Puccini. I gyfeiliant Pennaeth Cerddoriaeth yr Academi, Jane Samuel, gorffennodd y pâr eu perfformiad gyda ‘Brinidisi (‘Y Gân Yfed’) o La Traviata gan Verdi.

Meddai Cyfarwyddwr Sefydliad y Cyfarwyddwyr yng Nghymru, Robert Lloyd Griffith; “Roedden nhw’n arbennig! Daeth dagrau i’m llygaid i mewn un man!”

Meddai Debbie Trotman, Gweinyddwraig Sefydliad y Cyfarwyddwyr: “Gwnaeth y ddau ganwr serennu, a’u lleisiau anhygoel yn cyfareddu’r gynulleidfa.”

Yn ôl Jacqui Weatherburn, Cyfarwyddwraig Mentrau Strategol yn y Brifysgol a oedd yn bresennol yn y digwyddiad: “Roedd hwn yn ddigwyddiad rhagorol ac yn goron ar y cyfan dyma fyd busnes a’r celfyddydau yn dod ynghyd trwy berfformiad o safon fyd-eang. Er fy mod i wedi eu gweld nhw ar sawl achlysur, rwy’n dal i ryfeddu at ansawdd ein myfyrwyr a’u sgiliau perfformio.  Academi Llais Ryngwladol Cymru, dod â gorau’r byd i Gymru a mynd â gorau Cymru i’r byd!”

Institute of Directors

Yn enedigol o Hong Kong, graddiodd Henry Ngan o Academi Celfyddydau Perfformio Hong Kong ac enillodd ei radd Meistr mewn Cerddoriaeth yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd. Yn ystod ei astudiaethau derbyniodd nifer o ysgoloriaethau gan gynnwys Gwobr Ysgoloriaeth Coleg Cerdd Brenhinol y Gogledd, Cronfa Ymddiriedolaeth Syr Robert Black, Ysgoloriaeth Côr Meibion Cymry Hong Kong, Ysgoloriaeth Côr Plant Hong Kong ac Ysgoloriaeth Goffa  Michael Rippon. Cymerai ran yn aml hefyd yng Ngŵyl Gerdd Ysgol Hong Kong ac ef oedd yn fuddugol yng Ngŵyl Ganu Ieuenctid Hong Kong  gan dderbyn “Tlws Ella Kiang” ac “Ysgoloriaeth HKYSF”. Mae ei waith operatig wedi cynnwys perfformiadau gyda chwmnïau yn y Deyrnas Unedig, Lyric Opera Studio Weimar yn yr Almaen, Opera Hong Kong a Musica Viva HK. Mae ei rannau yn cynnwys Spoletta (Tosca), Remendado (Carmen), Tamino & Monostatos (Die Zauberflöte), Camille (The Merry Widow), Arturo (Lucia di Lammermoor), Ruiz (Il trovatore), Starveling (The Midsummer Night’s Dream), Prologue (The Turn of the Screw), Lucano & Soldato (L’incoronazione di Poppea). Mae e hefyd wedi cymryd rhan mewn nifer o gynyrchiadau yn cynnwys La Bohème, Madama Butterfly, Macbeth, Giovanna d’Arco, Simon Boccanegra, Otello, La Traviata, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci a La Fille du Régiment. Mae hefyd wedi’i ddewis i berfformio mewn cyngerdd gyda’r tenor o’r Eidal Andrea Bocelli ac yng nghyngerdd The King’s Singers.

Mae gan Joelene Griffith Feistr mewn Athroniaeth o Brifysgol Newcastle Awstralia lle bu’n astudio gyda chymorth Ysgoloriaeth Dyfarniad Ôl-raddedig Llawn Awstralia. . Ymhlith ei rolau operatig mae Cherubino--Priodas Figaro, Chwaer Elusen—Suor Angelica, Belinda--Dido and Aeneas, Brenhines y Nos—Die Zauberflöte, Fiordiligi-Cosi fan Tutte ac Amina-La Sonnambula. Mae perfformiadau oratorio Joelene yn cynnwys  oratorio Carmina Burana Carl Orff, Messiah Handel ac Oratorio Nadolig Bach. Mae wedi canu gyda Chôr Siambr Prifysgol Newcastle a bu’n artist ifanc gyda’r cwmni Pacific Opera, Awstralia, cyn dod i’r DU i astudio yn Academi Llais Ryngwladol Cymru.

O dan arweiniad Dennis O'Neill, mae’r Academi’n fyd-enwog am lefel uchel ei hyfforddiant arbenigol ac unigol, wrth iddi greu to newydd, unigryw o gantorion a chyfeilwyr i gyd-fynd â gofynion y diwydiant carlamus hwn sy’n newid o hyd. Mae myfyrwyr o Gymru, y DU ac o bedwar ban byd yn hyfforddi yn yr Academi, sy’n ceisio ymestyn i gyrraedd pawb sydd am astudio’r gelfyddyd operatig i lefel o ragoriaeth.  

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk