Prentisiaethau Gradd Digidol yn y Drindod Dewi Sant


18.06.2018

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw’r brifysgol gyntaf yng Nghymru i gynnig Prentisiaethau Gradd Digidol

Photo of Applied Computing students

Mae Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dathlu bod yn rhan o’r cynllun Prentisiaethau Gradd Digidol yng Nghymru.

Mae Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol y Gyfadran wedi llwyddo i gael 3 o’u rhaglenni gradd rhan-amser wedi eu derbyn fel Prentisiaethau Gradd Digidol. Y rhain yw’r cyrsiau cyntaf o’u bath i gael eu cynnig yng Nghymru.

Meddai Pennaeth yr Ysgol, Ian Wells: “Mae’r Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yn rhoi gwerth uchel ar y cysylltiadau cryf rydym wedi eu datblygu gyda diwydiant. Rydym wedi treulio nifer o flynyddoedd yn datblygu’r rhaglenni hyn ac rydym wrth ein boddau bod yr holl waith caled wedi arwain at y Prentisiaethau Gradd Digidol lefel 4 i 6 cyntaf, a’r unig rai, yng Nghymru. Credwn y bydd y rhaglenni hyn yn llenwi bwlch sgiliau difrifol yng ngweithlu Cymru”

Mae gan Brentisiaethau Gradd Digidol 3 llwybr: Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol, Gwyddor Data Gymhwysol a Rheolaeth Seiberddiogelwch Cymhwysol.

Mae’r ddarpariaeth yn gyfuniad o un diwrnod yr wythnos yn y Brifysgol a 4 diwrnod yn gweithio gyda’u cyflogwr. Cyllidir y prentisiaethau gyda’r holl ffioedd yn cael eu talu (£27000) a bydd y brentisiaeth yn cymryd 4 blynedd i fyfyrwyr ei chwblhau tra byddant yn gweithio gyda chyflogwr sy’n eu noddi.

Achredir y rhaglenni gradd i gyd gan y British Computer Society (BCS) i lefel Gweithiwr Proffesiynol Siartredig ym maes Technoleg Gwybodaeth (CITP) tra bod y llwybrau Peirianneg Meddalwedd yn mynd yn rhannol tuag at Statws Peiriannydd Siartredig (CEng), sef y lefel uchaf o achrediad sy ar gael mewn gradd israddedig.

Am ragor o fanylion am y cynllun a sut i ennill lle, a fyddech cystal â chysylltu ag: apprenticeships@uwtsd.ac.uk

Mae’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg (FACE) yn gyfadran amlddisgyblaeth, seiliedig ar STEM yn Abertawe. Mae’n cwmpasu peirianneg pensaernïaeth, modurol a chwaraeon moduro, adeiladu, cyfrifiadura, electroneg, rheolaeth yr amgylchedd, logisteg, peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk