Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan o Gynhadledd Hanes Heddwch 2018


13.09.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o fod yn cydweithio â phrifysgolion eraill yng Nghymru yn ogystal â nifer o gyrff amrywiol i groesawu Cynhadledd Hanes Heddwch 2018 i’r Deml Heddwch yng Nghaerdydd ddiwedd y mis.

CynhadleddHeddwch_PeaceConference

Ar Ddiwrnod Rhynglwadol Heddwch, sef dydd Gwener, Medi 21ain ac ymlaen i ddydd Sadwrn, Medi 22ain, bydd cynadleddwyr o bob cwr yn dod at ei gilydd i ddysgu mwy am hanes gweithio dros heddwch yng Nghymru.

Ymhlith y cyfraniadau ceir sesiynau am wrthwynebwyr cydwybodol, cyfraniad menywod i’r maes yn yr ugeinfed ganrif, safiad llenorion a chelfyddyd cyhoeddus. 

Ceir hefyd gyfrandiadau gan drawsdoriad o siaradwyr gwadd, gan gynnwys Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Cymru; yr awdur a’r darlledwr, Jon Gower, a’r gof a’r artist, David Petersen.

Bydd nifer o acdemyddion blaenllaw o brifysgolion Cymru hefyd yn cynnal sesiynau yn ystod y gynhadledd ddeuddydd yng Nghaerdydd.

Meddai’r Athro Mererid Hopwood o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, un o drefnyddion y gynhadledd:

“Mae’n fraint i ni yng Nghymru gael croesawu’r gynhadledd i Gaerdydd. Ynghyd ag ystod eang o ddarlithoedd difyr, gall cynadleddwyr edrych ymlaen at weld arddangosfeydd amrywiol a mwynhau arlwy celfyddydol sy’n cwmpasu llenyddiaeth a cherddoriaeth a chelf weledol.”

Mae’r gynhadledd – sydd wedi derbyn nawdd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol - yn rhan o gyfres flynyddol a gynhaliwyd yn y gorffennol mewn dinasoedd eraill, gan gynnwys Manceinion, Llundain a Leeds ond dyma’r tro cyntaf iddi ddod i Gymru.

CynhadleddHeddwch_PeaceConference

Meddai Dr Aled Eirug o Brifysgol Abertawe - un a fydd yn cyfrannu at y drafodaeth yn ogystal â lansio’i lyfr, Gwrthwynebwyr Cydwybodol Y Rhyfel Mawr yn ystod y Gynhadledd:

“Mae’r gynhadledd nid yn unig yn nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Mawr, ond hefyd yn dathlu ymgais Cymru i greu sefydliadau ryngwladol i warchod heddwch trwy ymdrech arbennig menywod Cymru, a gwaith y Deml Heddwch.”

Yn dilyn y gynhadledd ar y nos Wener (Medi 21ain), cynhelir Cyngerdd Heddwch yn y Tabernacl, Yr Ais yng Nghaerdydd gyda dau o gorau mwyaf disglair Cymru - Côrdydd a Chôr Heol y March - ynghyd â’r feiolinydd nodedig Charlie Lovell-Jones.

Am wybodaeth bellach ynglyn â’r Gynhadledd neu’r gyngerdd, a fyddai’n bosib i chi gysylltu â Christine Rees ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant drwy ebostio c.rees@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk