Rhaglen am flwyddyn anhygoel Lloyd Macey i'w darlledu ar S4C


02.03.2018

Nos yfory, bydd cyfle i weld rhaglen arbennig ar S4C ar ein cynfyfyriwr, Lloyd Macey wrth i'r camerau ei ddilyn yn ystod ei gyfnod ar The X Factor.

Yr hyn sydd hefyd yn gwneud y rhaglen yn arbennig yw'r ffaith bod un o'i gyd-fyfyrwyr o'r cwrs cyfrwng Cymraeg BA Perfformio - Euros Llyr Morgan - wedi cynhyrchu'r rhaglen.  Mae'r Brifysol yn hynod falch o lwyddiant Lloyd ac Euros, yn enwedig gan gofio taw ym mis Tachwedd y gwnaethon nhw raddio.

Lloyd Macey and Euros Llyr Morgan

Yn ystod y rhaglen ddogfen arbennig, Lloyd Macey, nos Sadwrn, 3 Mawrth, ar S4C, cawn ddilyn ei daith hynod dros y flwyddyn - o greu argraff ar Simon Cowell yn ei glyweliad cyntaf, i’r llwyddiant ysgubol a ddilynodd.

Gyda deunydd na welwyd o’r blaen, a mynediad arbennig i du ôl i’r llen, dyma bortread personol ac unigryw o fywyd Lloyd a’i brofiadau ar sioe dalent enwoca’r byd.

"Does dim geiriau i ddisgrifio pa mor falch a ffodus dwi’n teimlo yn gwybod bod y camerâu wedi dal cymaint o’r flwyddyn hon," meddai Lloyd, sy’n 23 mlwydd oed ac sy’n dod o Ynyshir yn y Rhondda.

"Ar wahân i fy nhaith i, mae ‘na eiliadau gwerthfawr ar gamera o’r gwaith wnaeth fy nheulu i fy nghefnogi. Mae amser yn hedfan, ond bydd y rhaglen ddogfen wastad ar gael i ail fyw’r trobwynt mwyaf fy mywyd hyd yma." 

UWTSD graduate Lloyd Macey

Mae Lloyd ar hyn o bryd ar daith o amgylch y Deyrnas Unedig gyda sioe fyw yr X-Factor ac mae ei lwyddiant yn golygu ei fod yn treulio llai o amser gartref gyda’r bobl sy’n golygu fwyaf iddo.

"Does unman yn debyg i gartre’, mae’r teulu yn golygu’r byd i fi,” esbonia Lloyd a gafodd glyweliad cyntaf cofiadwy mewn mwy nag un ffordd pan aeth ei nain, Nanny Chris, a llond plât o frechdanau fish fingers i Simon Cowell.

"Y teulu sydd wedi bod yn gefn i fi ers y diwrnod ges i fy ngeni, yn fy nghefnogi ac yn sicrhau fy mod i’n llwyddo mewn bywyd. Maen nhw wir wedi mwynhau’r daith ac mae Nanny Chris, oedd wastad yn seren i fi, nawr yn seren i bawb, ac wrth ei bodd yn rhoi ambell i lofnod!"

Ac os byddai Lloyd yn gallu rhoi un darn o gyngor iddo’i hun cyn i’r daith gychwyn flwyddyn yn ôl, beth fyddai o? 

"Y cyngor fyddai i gadw fy ffydd, credu ynof fi fy hunan ac i fod yn Lloyd Macey bob cam o’r ffordd."

Lloyd Macey
Nos Sadwrn 3 Mawrth 7.30, S4C
Isdeitlau Saesneg
Ar gael ar alw ar s4c.cymru, BBC iPlayer a llwyfannau eraill
Cynhyrchiad Boom Cymru, Carlam a Hay ar gyfer S4C