Seremoni Flynyddol ar Fwdhaeth a Seremoni i Goffau Hynafiaid.


07.09.2018

Roedd anrhydedd i’r Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gynnal trydedd seremoni flynyddol ar Fwdhaeth a Seremoni i Goffau Hynafiaid.

Montage 1

Cynhaliwyd y seremonïau ar gampws Llambed y brifysgol, a chawsant eu cynnal gan Academi Sinoleg. Mynychodd staff a myfyrwyr o bob rhan o'r Brifysgol i’r digwyddiad dau ddiwrnod a ddenodd ddilynwyr Bwdhaidd o ledled y byd.

Meddai’r Athro Simon Haslett, dirprwy Is-ganghellor ar gyfer digwyddiadau rhyngwladol a chyfoethogi: “Fel rhan o'i strategaeth, mae'r Brifysgol yn ceisio manteisio i'r eithaf o Gymru i'r Byd a dod â'r gorau o'r byd i Gymru ac mae cynnal digwyddiadau rhyngwladol fel hyn yn cyfrannu at y genhadaeth bwysig iawn honno. Mae'r Brifysgol yn falch iawn i gynnal y Seremoni i Goffau Hynafiaid ei champws Llambed i gynnig cyfle prin i dystio a chymryd rhan mewn traddodiad hynafol o Tsieina. Denodd y Seremoni hefyd lawer o ymwelwyr o dramor ac wrth wneud hynny rhoddodd achlysur gwych i wneud ffrindiau newydd a chreu cysylltiadau ar draws cyfandiroedd a diwylliannau. Edrychaf ymlaen yn fawr at y Seremoni sy'n dychwelyd i Lambed eto'r flwyddyn nesaf. "

Montage 2

Mae’r seremonïau  yn rhan ganolog o fyfyrdod, addoli, ac ymarfer Bwdhaidd.  Gyda’i gilydd maent yn cynnig cipolwg diddorol i mewn i un o draddodiadau crefyddol ac ysbrydol mawr y Byd, yn ogystal â chynnig profiad diwylliannol gyfoethog ac ymgysylltu pawb o fewn y gymuned.

Roedd yna nifer o sesiynau gwahanol yn digwydd yn ystod y ddau ddiwrnod gan gynnwys bar bwyd Tsieineaidd ar gael i bawb a ddaeth i’r gwasanaethau.

Dechreuodd y seremoni gydag anerchiad gan Y Meistr Chin Kung, sylfaenydd ac arweinydd rhwydwaith fyd eang o dros 100 o gymdeithasau, sefydliadau a chanolfannau dysgu Bwdhaidd, sydd gyda’i gilydd yn cynrychioli 300 miliwn o bobl ledled y byd. Yn 2016, dyfarnodd Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru, Noddwr Brenhinol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, radd Doethur er Anrhydedd i’r Hybarch Feistr Chin Kung.

Sefydlwyd yr Academi Sinoleg ym mis Gorffennaf 2016 fel corff ar y cyd rhwng Sefydliad Addysgol Amlddiwylliannol Chin Kung a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gan ddynodi dechrau oes newydd o ran astudiaethau diwylliant, gwerthoedd a moeseg yr hen Tsieina.

Pwrpas yr Academi yw ailgyflwyno treftadaeth a diwylliant hynafol i’r gymuned ryngwladol, drwy addysg, hyfforddiant ac eglurhad, ar adeg pan mae cymaint o newid ac anhrefn yn y byd yn tanseilio ffydd a chred pobl mewn cytgord cymdeithasol, parch o’r ddwy ochr a heddwch.

 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk