Sgyrsiau gan Gyn-Fyfyrwyr yn ysbrydoli myfyrwyr Cyfrifiadura’r Drindod Dewi Sant


22.10.2018

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi croesawu un o’i graddedigion cyfrifiadura, Nathan Dickinson, a’i gydweithiwr Simone Cuomo o Vizolution, ynghyd â Mathew Hunt, myfyriwr PhD a raddiodd mewn Electroneg, yn ôl i’r Brifysgol i gyflwyno sgyrsiau ysbrydoledig i fyfyrwyr yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg.

Cwblhaodd Nathan ei radd Cyfrifiadura yn y Drindod Dewi Sant yn 2012 cyn dechrau ar ei yrfa yn Ddatblygydd Meddalwedd gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS).  Daeth yn Uwch Ddatblygydd Meddalwedd gyda NWIS yn 2014 cyn dechrau fel Uwch Ddatblygydd gyda Vizolution yn 2016. Fe’i penodwyd yn Brif Ddatblygydd gyda Vizolution ac yn Arweinydd Technegol Cynnyrch yn 2017.

Meddai James Williams o’r Drindod Dewi Sant: “Bob blwyddyn mae’n hyfryd cael negeseuon gan ein graddedigion sy’n dweud y byddent yn hoffi dychwelyd i’r Ysgol  i roi rhywbeth yn ôl. Mae’r Graddedigion hyn yn gwneud yn dda, maent wedi sefydlu gyrfaoedd llwyddiannus ac yn gwirfoddoli i ddod yn ôl i’r Ysgol i siarad â’n myfyrwyr. Yn aml cawson nhw’u hunain eu hysbrydoli gan sgyrsiau graddedigion eraill yn ystod eu cyfnod nhw gyda ni yn y Brifysgol a chael cyfleoedd cyflogaeth yn sgil hynny.

“Mae ein graddedigion yn gweithio mewn gwledydd dros y byd i gyd, ac yn mwynhau gyrfaoedd cyffrous a ffyrdd o fyw ffantastig. Mae nifer o gyfleoedd ym maes Cyfrifiadura a Thechnoleg, yn fyd-eang ac yn lleol – mwy nag erioed o’r blaen.”

Dywedodd Nathan a Simone eu bod wrth eu bodd i rannu cynghorion ac awgrymiadau ar gyfer sicrhau llwyddiant yn y Brifysgol ac mewn gyrfa. Wrth siarad â myfyrwyr Cyfrifiadura yn y Drindod Dewi Sant, meddai Nathan: “Peidiwch â gadael i unrhyw un ddweud wrthych eich bod chi’n lwcus. Rydych chi wedi gweithio’n galed ac yn haeddu eich lle yma yn y Brifysgol” ... “Yng ngeiriau Buzz Lightyear ‘I Anfeidredd a thu Hwnt!’ mentrwch freuddwydio a pheidiwch byth â rhoi'r gorau iddi, os rhowch eich meddwl ar waith gallwch wneud hyn!”

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk