Sian Phillips yn dechrau ar ei gyrfa fel athrawes


10.07.2018

Mae Siân Phillips heddiw wedi graddio gyda Thystysgrif Ôl-raddedig Addysg (TAR) mewn Addysg Uwchradd - Ieithoedd Modern: Ffrangeg yn Y Drindod Dewi Sant.  Ym mis Medi, bydd yn dechrau ar ei gyrfa fel athrawes Ffrangeg yn Academi Gydweithredol Beaufort yng Nghaerloyw.

Sian Phillips

Yn dilyn ei gradd israddedig mewn Ffrangeg, aeth Siân i fyw i Baris gan weithio’n au pair i deulu ifanc gyda gefeilliaid.

Meddai: “Roeddwn i’n gwybod fy mod i am fynd yn athrawes, felly roedd byw yn Ffrainc yn help i mi wella fy Ffrangeg a dysgu am y diwylliant a’r ffordd o fyw.  Wedyn des i’n ‘assistante’ iaith Saesneg i blant Ffrangeg eu hiaith. Dwi wrth fy modd mewn dosbarth yn rhannu fy mrwdfrydedd dros ieithoedd.”

Gwnaeth ei chyfod yn ‘assistante’ hi’n fwy penderfynol o gymhwyso’n athrawes iaith. Meddai: “Roedd y profiad yn ysbrydoliaeth fawr ar gyfer fy ngyrfa. Sylweddoles i bwysigrwydd ysbrydoli pobl ifanc i astudio ieithoedd ar ôl fy mhrofiadau o fyw dramor a gwirfoddoli a gweithio gyda’r Cyngor Prydeinig.”

Mae Siân yn awyddus i ddangos i fyfyrwyr sut y bydd datblygu eu sgiliau iaith o gymorth iddyn nhw pan ddechreuan nhw chwilio am swyddi.  Meddai: “Os oes gennych chi iaith arall, mae hynny ynddo ei hun yn eich gwneud chi’n fwy cyflogadwy ac mae’n bwysig ym myd busnes.  Mae’n braf iawn gweld yr effaith y gallwch chi ei chael ar feddyliau ifanc.”

Yn ystod ei seremoni raddio heddiw, cafodd Siân amser i fyfyrio ar ei hamser yn Y Drindod Dewi Sant.

“Er ei bod hi’n anodd ar brydiau, fe wnes i wir fwynhau – roedd yn brofiad gwych, “meddai.

“Ro’n i’n ddigon ffodus i gael mynd ar leoliad i ddwy ysgol hollol wahanol gan gynnig ystod eang o wahanol brofiadau i mi.  Byddwn wir yn argymell gwneud cwrs TAR – mae’n eich caniatáu i ddilyn pwnc rydych yn angerddol yn ei gylch.”