Sylw i ddoniau creadigol yr Athro Sue Williams a’r Athro Tim Davies mewn arddangosfa gan Gymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru


03.09.2018

Rhoddwyd sylw i ddoniau creadigol yr Athro Sue Williams a’r Athro Tim Davies o Goleg Celf Abertawe mewn arddangosfa gan Gymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru i ddathlu ei 80 mlynedd. Arddangosfa ydyw o weithiau dylanwadol o blith y darnau lu y mae’r Gymdeithas  wedi’u caffael a’u rhoi i gasgliadau cyhoeddus ledled Cymru. 

 

Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys gwaith gan Glenys Cour, Claire Curneen, David Garner, Josef Herman, Shani Rhys James, Gwen John, Cedric Morris, David Nash, Ceri Richards a Lois Williams ymhlith eraill.

Er 1938 mae Cymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru (CCGC) wedi caffael rhyw 900 o weithiau gan 500 o artistiaid. Mae’r rhain bellach yn cael eu dal fel rhan o gasgliadau cyhoeddus adnabyddus ar draws Cymru - cofnod hollbwysig o gelfyddyd Gymreig ar hyd y degawdau.  Mae’r arddangosfa hon yn dathlu 80 mlynedd ers i’r Gymdeithas gaffael ei gweithiau cyntaf drwy edrych ar gelfyddyd gyfoes cyfnodau olynol, gyda llawer o’r gelfyddyd honno’n ymddangos yn ddigon heriol efallai pan oedd yn newydd.

Mae’r arddangosfa hon - Ddoe + Heddiw: 80 Mlynedd o Gasglu Celfyddyd Gyfoes Cymru – wedi’i churadu ar ran Cymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru gan Peter Wakelin sydd wedi ysgrifennu catalog helaeth i gyd-fynd â’r arddangosfa.

Yn ôl Peter Wakelin:  “Mae dethol y darnau ar gyfer yr arddangosfa yma wedi bod fel trefnu parti gyda’r holl bobl fwyaf diddorol mewn hanes. Mae’n wych bod amgueddfeydd ac orielau ar draws Cymru wedi bod mor barod i fenthyca eu trysorau.  Bydd ymwelwyr yn gweld rhai gweithiau celf poblogaidd a rhai heriol hefyd.”

Yn ddiweddar roedd arddangosfa CCGC yn rhan o Oriel y Dyfodol yn Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd dros gyfnod Eisteddfod Genedlaethol 2018.

“Rydyn ni’n falch iawn o gael dathlu 80 mlwyddiant CCGC gyda pherl o arddangosfa fel hyn”, meddai Cadeirydd CCGC, Sandra Harding. “Roedd adeilad eiconig y Pierhead yng nghanol Eisteddfod Genedlaethol 2018 yn lleoliad bendigedig. Rydyn ni wedi datblygu cysylltiadau cryf â’r Eisteddfod Genedlaethol dros y blynyddoedd drwy Wobr Brynu CCGC bob blwyddyn yn yr Eisteddfod, a gyflwynwyd am y tro cyntaf yn 2004.”

Nawr bydd arddangosfa CCGC yn teithio i’r canolfannau canlynol:

  • Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog: 7 Hydref – 25 Tachwedd 2018
  • MOMA, Machynlleth: 8 Rhagfyr – 26 Ionawr 2019
  • Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe: 9 Chwefror - 12 Mai 2019

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk