Tîm MCR yn cychwyn y tymor rasio yn Snetterton 300


11.05.2018

Ar ôl stripio’r car a’i ailadeiladu dros y gaeaf, cyrhaeddodd Tîm MCR gylchffordd Snetterton ddydd Sadwrn diwethaf ar gyfer cychwyn Pencampwriaeth 2018.

Headshot of Tim

Prosiect i fyfyrwyr yw Tîm MCR i ddatblygu, cynnal a chadw a rhedeg car rasio prototeip chwaraeon mewn pencampwriaeth genedlaethol yn erbyn timau proffesiynol. Mae’r tîm, a lleolir yn yr Ysgol Peirianneg yn y Gyfadran Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg, yn cystadlu ym mhencampwriaeth lawn y Deyrnas Unedig gan rasio mewn lleoliadau megis Silverstone, Brands Hatch ac Oulton Park. Mae’r tîm yn cynnwys myfyrwyr Peirianneg a Rheolaeth ar bob lefel astudio sy’n cyfrannu at bob agwedd ar rasio, o gynnal a chadw’r car i’r gwaith hyrwyddo a chyhoeddusrwydd, gan roi cyfle iddynt ennill profiad o ddatblygu a rhedeg car rasio chwaraeon 2 litr mewn amgylchedd ‘byd go iawn’ yn erbyn timau proffesiynol. Gall myfyrwyr roi gwybodaeth ddamcaniaethol ar waith yn ymarferol ac ennill sgiliau ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol o fewn y diwydiant. Mae’r car ei hun yn cael ei yrru gan y Darlithydd a’r Cyfarwyddwr Rhaglen Tim Tudor.

Nid oedd y penwythnos cyntaf o rasio heb ei helynt, a bu’n rhaid i’r tîm fynd i’r afael â phroblemau gyda chorff y car, y sbardun, a’r chwistrelliad tanwydd,  yn ogystal â gwneud mân addasiadau i’r hongiad. Gwnaeth eu gwaith caled ddwyn ffrwyth wrth iddynt ddod yn drydydd ddydd Llun.

Yn eu hadroddiad ar y ras, meddai’r tîm: “Yn dilyn gwallgofrwydd yr ychydig gorneli cyntaf, dechreuodd y car ennill tir yn gyflym ar y pac ac roedd o fewn pellter cyffwrdd i’r ddau gar oedd ar y blaen.  

“Bellach mae’r tîm yn troi ei olygon at adolygu ac arholiadau, gydag un llygad ar y ras nesaf yn yr ail rownd a gynhelir yn Silverstone. Byddwn yn anelu at orffen yn gryf eto i gadw’r momentwm i fynd am weddill y tymor.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk