Tomos Sparnon – y cyntaf i raddio gyda gradd Celf Gain drwy gyfrwng y Gymraeg o Goleg Celf Abertawe


11.07.2018

Mae Tomos Sparnon yn dathlu heddiw wedi iddo raddio gyda gradd dosbarth cyntaf yng Nghelf Gain o Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Tomos Sparnon

Gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, astudiodd Tomos drwy gyfrwng y Gymraeg ac ef yw’r myfyriwr cyntaf i raddio gyda gradd Celf Gain drwy Gyfrwng y Gymraeg o Goleg Celf Abertawe a’r myfyriwr cyntaf i gwblhau ei draethawd hir yn gyfan gwbl yn Gymraeg.

“Rwy wedi bod wrth fy modd.  Mae’r siwrne o wneud gradd Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe yn un y byddai’n cofio am byth,” meddai Tomos.

“Rwy wedi bod wrth fy modd; wedi dysgu llawer; mae’r darlithwyr wedi bod yn hynod o ysbrydoledig a chefnogol.  Mae cyfleusterau’r Brifysgol yn arbennig; rwy wedi bod wrth fy modd yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac rwy’n mynd i weld eisiau’r Brifysgol yn fawr iawn.

“Yn 2015 enillais i’r fedal gelf yn Eisteddfod yr Urdd ac roedd hynny’n anrhydedd mawr ac yn brofiad arbennig.  Dwy flynedd ar ôl ‘ny, enillais i’r brif ysgoloriaeth Celf a Dylunio eto yn Eisteddfod yr Urdd ac roedd hynny’n hyfryd – cael sylwadau caredig gan bobl sy’n arbenigo mewn meysydd celf.  Rwy wedi cael llwyddiannau ers hynny hefyd.  Enillais i’r gystadleuaeth agored yn Y Galeri, Caerffili ‘llynedd ac roedd hynny’n hyfryd iawn.  Rwy wedi bod yn ffodus ac rwy’n teimlo’n hynod o ostyngedig ynglyn â’r ffaith ‘mod i wedi cael y fath lwyddiannau mor ifanc.

“Corff dynol yw fy mhrif ddiddordeb – mae wedi fy hudo i erioed ac mae wedi parhau yn ganolbwynt ers yr ysgol. Yn y gorffennol rwy’ wedi canolbwyntio ar y gwrywaidd gan mod i’n teimlo ‘mod i’n gallu cydymdeimlo a theimlo cysylltiad gyda’r gwaith ond yn fwy diweddar, mae fy ngwaith – yn enwedig gwaith fy sioe radd - wedi canolbwyntio ar y benywaidd.  Roedd hynny’n her – ond yn wych cael creu cyfres o waith mewn ymateb i rwybeth oedd yn fy ngwthio a’m herio.  Ro’n i’n gwneud hyn mewn gwahanol ffurf – peintio, arlunio a cherflunio, perfformio a ffilm.  Ry’n mynhau defnyddio gwahanol gyfryngau i greu y gwaith.

“Y gobaith nawr yw parhau i greu gwaith celf; parhau i weithio dydd ar ôl dydd yn creu, a’m mwriad yw astudio gradd MA yn y dyfodol ond cyn hynny, rwy’ am gymryd rhai blyneddoedd mas i feddwl pa fath o gwrs rwy’ am ddilyn.  Rwy’n teimlo’n gyffrtous iawn ar gyfer y dyfodol.”

Mae Gwenllian Beynon, darlithydd yng Ngholeg Celf Abertawe yn hynod falch o lwyddiant Tomos ac yn ymflachio yn ei gyflawniadau.

“Rwy’n teimlo mor browd wrth weld Tomos yn graddio heddiw – mae’n anhygoel,” meddai Gwenllian. 

“Fe gafodd e gefnogaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae wedi gwneud popeth drwy gyfrwng y Gymraeg – o fewn y Brifysgol ac yn allanol hefyd.  Mae’n lysgennad anhygoel i’r celfyddydau hefyd  - nid yn unig i’r Brifysgol ond i’r celfyddydau’n gyffredinol yng Nghymru.  Mae gweld rhywun ifanc fel Tomos yn llwyddo yn dangos bod wir ddyfodol i’r Celfyddydau Cymraeg. 

“Fe wnes i gyfweld Tomos a chynnig lle gan fod ei bortffolio’n ffantastig ac mae gweld e’n datblygu fel artist dros gyfnod ei gwrs gradd – a gweld y ffordd mae wedi’i herio’i hun ac arbrofi– wedi bod yn ffantastig.”