Treftadaeth Jazz Cymru i Archif Menywod Cymru


31.05.2018

Mae Treftadaeth Jazz Cymru wedi cyfrannu 9 bocs o bapurau i Archif Menywod Cymru, dan ofal Gwasanaeth Archif Gorllewin Morgannwg, i’w cadw’n ddiogel.

Jen Wilson

Mae’r papurau’n rhoi cipolwg ar fywyd diwylliannol datblygol Abertawe a De Cymru, gan gynnwys sefydlu Grŵp Hanes Menywod Abertawe yn 1980, eu ffilmiau yn ymwneud â streic y glowyr, ffatri arfau Pen-y-bont ar Ogwr, Gwrthwynebwyr Cydwybodol Abertawe, Grŵp Awduron ac Artistiaid Abertawe (SWAG), a fu’n ymgyrchu dros Flwyddyn Lenyddiaeth 1995 a Chanolfan Dylan Thomas, a’r cyrsiau diwylliannol a gynhaliwyd ledled yr ardal gan Jen Wilson.

Meddai Kim Collis, Archifydd, “Gyda’i gilydd maen nhw’n darparu darlun tra diddorol o’n treftadaeth ddiwylliannol a llenyddol dros rychwant amser arbennig.  Mae llawer o stwff gwych yma.

“Mae casgliad diwylliannol Treftadaeth Jazz Cymru ei hun yn parhau’n gyfan. Papurau gwaith cefndirol yw’r rhain, megis y gwaith gweinyddol, sy’n arwyddocaol ynddo’i hun i ddeall datblygiad bywyd diwylliannol Abertawe a Chymru wrth iddi ennill grymoedd datganoledig, a gellir cael mynediad iddynt bellach trwy Wasanaeth Archif Morgannwg Ganol. Mae hyn yn rhan o’r paratoi hanfodol wrth gynllunio i symud Casgliad Treftadaeth Jazz Cymru o Lyfrgell Campws Townhill.

Mae archif Treftadaeth Jazz Cymru yn ymwneud â phedwar maes penodol o weithgarwch: perfformio, archif, ymchwil ac addysg. Fe’i dechreuwyd yn 1986 gan y pianydd a’r hanesydd jazz a’r darlithydd prifysgol, yr Athro Jen Wilson. O ganlyniad i’w hangerdd a’i brwdfrydedd, mae’r elusen wedi tyfu’n adnodd hanesyddol ac addysgol gwerthfawr sy’n cofnodi’r rôl a chwaraewyd gan fenywod yn natblygiad cerddoriaeth jazz ar draws y degawdau. Bellach mae’r archif yn rhan o’r Drindod Dewi Sant Abertawe a’r Fonesig Cleo Laine yn Noddwraig arni.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk