Y Cynfas: Menter newydd Coleg Celf Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant, yn agor yn swyddogol


24.04.2018

Roedd yn bleser mawr gan Goleg Celf Abertawe groesawu Tracey McNulty, Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol gyda Chyngor Abertawe, i’r Brifysgol i agor yn swyddogol y Cynfas - menter celf gyhoeddus newydd sy’n arddangos doniau creadigol myfyrwyr. 

 

Mae’r Cynfas yn fenter celf gyhoeddus newydd 3 x 8 metr a leolir ar flaen adeilad Dinefwr yn y Brifysgol. Bydd y cynfas trawiadol yn cael ei newid bob tymor, a bydd y Brifysgol yn comisiynu myfyriwr gwahanol o Goleg Celf Abertawe i greu delwedd newydd sy’n gallu herio ac ysbrydoli cynulleidfaoedd.

Meddai’r Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant: "Menter newydd i’ch ysbrydoli yw’r Cynfas, a'r nod yw arddangos sgil a dychymyg ein myfyrwyr. Mae’n bleser mawr gennym ni arddangos gwaith ein myfyrwyr mewn lleoliad mor amlwg a chredwn y daw hwn yn dirnod eiconig yn Abertawe.”

Mae’r ddelwedd gyntaf a ddewiswyd ar gyfer Y Cynfas gan Ryan Jones sy’n fyfyriwr Darlunio ar ei 3edd flwyddyn.  Meddai Ryan: "Mae hi wir yn syfrdanol gweld un o fy narluniadau ar raddfa mor fawr. Mae’r darn, Shear Medley, yn collage cyfrwng cymysg sy’n archwilio themâu diwylliant, perchnogi, ac unigoliaeth. Wrth i mi greu fy ngwaith mae gen i frwdfrydedd diddiwedd am unrhyw beth gweledol a chreadigol, o gelf ddigidol i ffotograffiaeth a llawer maes arall.”

Meddai Tracey McNulty: "Mae’r Cynfas yn gweithio ar gynifer o lefelau. Mae’n rhoi profiad i fyfyrwyr o greu gwaith a fydd yn gyhoeddus ac mae’n helpu i wneud y Coleg, a beth sy’n digwydd y tu ôl i’r ffasâd, yn fwy gweladwy. Un o’n dyheadau ni i’r ddinas yw y daw’r cyfoeth o greadigrwydd, arloesi a diwylliant sydd yma yn fwy gweladwy a hygyrch i lawer o bobl. Ni allwn ni honni bod yn Ddinas Diwylliant Cymru os nad yw’r celfyddydau, yr artistiaid, a’u hymateb i’r ddinas i’w gweld o’n cwmpas ni. Hoffem ni weld llawer mwy o enghreifftiau o’r celfyddydau yn ein mannau cyhoeddus ac agored, ardaloedd preswyl, adeiladau cymunedol a chanol y ddinas fel rhan o’n holl gynllunio i’r dyfodol, yn cynnwys adfywio canol y ddinas, ac mae’r Coleg Celf yn argoeli bod yn gymorth enfawr i ni gyflawni hyn.”

Mae’r Brifysgol hefyd yn cynllunio ymestyn cyrhaeddiad Y Cynfas gyda chais cynllunio am faneri llai o faint i'w gosod ar wal allanol dau adeilad arall Coleg Celf Abertawe: Cyfnewidfa Ddylunio Alex ac Adeilad y BBC. Ochr yn ochr ag Oriel Gelf Glynn Vivian, bydd Y Cynfas a’r baneri sy’n cyd-fynd ag ef yn helpu i ddiffinio Ardal Gelfyddydol a Diwylliannol Abertawe mewn modd gweladwy.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk