Y Darlledwr BBC Huw Edwards yn derbyn gradd PhD o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant


06.07.2018

Dyfarnwyd gradd PhD i’r darlledwr a’r awdur Huw Edwards yn seremoni raddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed heddiw.

Llongyfarchodd yr Athro Medwin Hughes, Is-ganghellor, Huw, a dderbyniodd Gymrodoriaeth Er Anrhydedd gan y Brifysgol ddeuddeng mlynedd yn ôl, ar ei lwyddant.

Dywedodd Huw “Mae’n ddeuddeng mlynedd ers imi fod yma i dderbyn y Gymrodoriaeth er Anrhydedd ac roedd yn ddiwrnod mawr, a dyma fi heddiw hyd yn oed yn fwy balch.  Rwy’n cael gradd doethur ar ôl 7 mlynedd o ymchwil caled ar hanes y capeli yn Llundain.  Rwy’n falch iawn o fod yma.  Mae’n Brifysgol hynod o dda a diolch am y cyfle”.

Ganed Huw ym Mhen-y-bont ond yn bedair blwydd oed, cafodd ei fagu yn Llangennech, Llanelli.  Cafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn Llanelli a derbyniodd radd Dosbarth cyntaf mewn Ffrangeg o Brifysgol Caerdydd yn 1983.  Fel prif ddarlledydd newyddion cenedlaethol y BBC, ef sy’n cyflwyno’r rhaglen newyddion fwyaf poblogaidd, BBC News at Ten.

Dywedodd Dr Catrin Haf Williams, darlithydd mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefydd “Rydyn ni’n falch o gael dathlu llwyddiant Huw heddiw. Mae ei waith ar annibyniaeth yn y ddau le sy’n agos at ei galon - Llundain a Llanelli - yn brif gyfraniad i hanes crefydd a diwylliant yng Nghymru a thu hwnt”.

Roedd Huw yn ŵr gwadd yn Narlith Goffa Cliff Tucker Memorial a gynhaliwyd ar gampws Llambed yn gynharach yn y flwyddyn pan draethodd y ddarlith Ar drywydd y ‘Ginshop’: Capeli’r Cymry yn Llundain.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk