Y Drindod Dewi Sant - Being Frank: The Chris Sievey Story


09.04.2018

Mae rhaglen ddogfen cyn-Uwch Gydymaith Ymchwil yn Y Drindod Dewi Sant, Steve Sullivan, Being Frank: The Chris Sievey Story, wedi ei dewis i’w dangos yng ngŵyl South by Southwest (SXSW).  Fe’i dangosir am y tro cyntaf i’r byd rhwng 12 a 14 Mawrth yn Austin, Tecsas.

Gadawodd Steve Goleg Celf Abertawe yn 2014 i gyfarwyddo a chynhyrchu’r rhaglen ddogfen yn amser llawn, ar ôl i’r ffilm gael cefnogaeth am dros 3,000 o gyllidwyr torfol. Mae arian cynhyrchu pellach wedi dod o Ffilm Cymru Wales. 104 Films a Fat Controller Management Ltd.

Yn Being Frank: The Chris Sievey Story, ymchwilir dan yr wyneb i fywyd cuddiedig anhygoel yr artist Chris Sievey, sy’n fwyaf adnabyddus yn rôl ei gymeriad Frank Sidebottom, y comedïwr Prydeinig anghonfensiynol a’i ben ffug.  Y dyn â’r pen mwydion papur yw’r atgofion annwyl sy’n parhau am Frank Sidebottom. Ef oedd brenin y digrifwyr ym myd cerddoriaeth a chomedi Manceinion am dros 25 mlynedd. Roedd ganddo ei sioe deledu ei hun, perfformiodd yn Stadiwm Wembley a denu llu mawr o gefnogwyr ffyddlon, ond dim ond y dethol rai oedd yn adnabod y dyn oddi mewn i’r pen enfawr hwnnw. Yn Being Frank: The Chris Sievey Story adroddir hanes cymhleth personoliaethau hollt – uwcharwr maestrefol gydag awydd ffanaticaidd i ddiogelu’r chwedl yr oedd wedi ei chreu, ac yn y pen draw yn gorfod brwydro rhag cael ei ddifetha gan ei hunan arall.

Mae Being Frank: The Chris Sievey Story yn cynnwys archif helaeth o gasgliad personol Chris o gannoedd o flychau o lyfrau nodiadau, ffilmiau cartref, celfyddyd a cherddoriaeth. Trwy’r cipolwg arno a gawn trwy lygaid teulu, ffrindiau a chydweithwyr Chris, gan gynnwys Jonny Vegas, Jon Ronson, John Cooper Clarke, Ross Noble a Mark Radcliffe, datgelir o’r diwedd hanes cuddiedig Chris Sievey - cerddor, awdur caneuon, artist, comedïwr, gwneuthurwr ffilmiau, artist perfformio ac athrylith anwadal.

Ar newyddion SXSW, gwnaeth y cyfarwyddwr Steve Sullivan y sylw hwn: “Mae’n anhygoel o gyffrous bod y ffilm yn cael ei dangosiad cyntaf yn y byd yn SXSW yn Austin, Tecsas. Mae gwybod bod gwaith ac etifeddiaeth Frank Sidebottom ar fin cael eu lansio ar lwyfan ryngwladol mor bwysig yn deimlad anhygoel. Dwi’n methu ag aros i ddod â’r ffilm yn ôl i’r DU a’i lansio yn y ffordd fwyaf posibl maes o law yn y flwyddyn.”

Gwnaeth Rheolwr Ariannu a Datblygu CIRIC Chris Holtom y sylw, “Roedd Canolfan Ymchwil ac Arloesi’r Diwydiannau Creadigol (CIRIC) Coleg Celf Abertawe yno ar ddechrau’r prosiect gan ddarparu rhagor o gyngor a chymorth i helpu Steve ar ei daith. Mae cael ei ddewis ar gyfer SXSW yn glod i ymroddiad Steve ers blynyddoedd ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weld y ffilm orffenedig yn y DU.”

Dangosir Being Frank: The Chris Sievey Story yn SXSW yn llinyn 24 Beats Per Second yr ŵyl sy’n arddangos synau, diwylliant a dylanwad cerddoriaeth a cherddorion, gyda phwyslais ar raglenni dogfen. Gwybodaeth bellach trwy gyfrwng: www.sxsw.com.

Nodyn i'r Golygydd

Am Steve Sullivan

Gweithiodd y gwneuthurwr ffilmiau Steve Sullivan gyda’r comedïwr Frank Sidebottom (sef Chris Sievey). Yn dilyn marwolaeth Chris, daeth Steve yn geidwad ei eiddo a manteisiodd ar gyllido torfol i wneud ffilm ddogfen yn ymchwilio i fywyd go iawn yr artist hynod breifat hwn. Mae ffilmiau blaenorol Steve wedi ennill gwobrau rhyngwladol. Mae’n fwyaf adnabyddus am ei ffilm fer ‘A Heap Of Trouble’, sef sioe gerdd am ddynion noeth, a enillodd wobr yr uchel reithgor yng Ngŵyl Gomedi Montreal, Gwobr BAFTA Cymru am y Ffilm Fer Oriau, ac mae wedi dangos gwaith mewn dros 100 o wyliau ffilm ar draws y byd. www.stevesullivan.co.uk

 

Am Ffilm Cymru Wales

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi datblygiad diwylliant ffilm creadigol, arloesol, a chynhwysfawr. Trwy ariannu a chyngor proffesiynol, rydym yn cefnogi egin ddoniau a doniau profiadol ym maes gwneud ffilmiau i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, archwilio syniadau newydd i gynyddu gwerth ffilm, ac ymwneud â'r manteision addysgiadol ac economaidd y mae byd ffilm yn eu creu i ddiwylliant cyfoethog Cymru.    www.ffilmcymruwales.com

 

Am SXSW

Sefydlwyd SXSW yn 1987 yn Austin, Tecsas, mae’n fwyaf adnabyddus am ei gynhadledd a’i wyliau sy’n dathlu cyfuno’r diwydiannau rhyngweithiol, ffilm a cherddoriaeth. Mae’r digwyddiad yn gyrchfan anhepgor i weithwyr proffesiynol ar draws y byd, ac yn cynnwys sesiynau, arddangosiadau, dangosiadau, arddangosfeydd, ac amrywiaeth o gyfleoedd rhwydweithio. Mae SXSW yn brawf bod y darganfyddiadau mwyaf annisgwyl yn digwydd pan fydd pynciau a phobl amrywiol yn dod at ei gilydd. Yn 2018 bydd SXSW yn rhedeg rhwng 9 a 18 Mawrth, yn Austin, Tecsas. https://www.sxsw.com/

 

Am CIRIC

I gael rhagor o wybodaeth am CIRIC, ewch i:  http://www.uwtsd.ac.uk/research/art-and-design-research/creative-industries-research--innovation-centre/

 

Diweddariadau am y ffilm gan gynnwys newyddion am ddangosiadau, trwy’r cyfryngau cymdeithasol a gwefan y ffilm:

Facebook: https://www.facebook.com/BeingFrankDoc/

Twitter: ‪@BeingFrankDoc

Gwefan: www.beingfrankmovie.com

 

Piece of Cardboard Productions

ar y cyd â Ffilm Cymru Wales, 104 Films a Fat Controller Management yn cyflwyno

Ffilm gan Steve Sullivan

Being Frank: The Chris Sievey Story

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk