Y Drindod Dewi Sant yn y 5 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr o ran ansawdd yr addysgu yn ôl y Times and Sunday Times Good University Guide 2019


21.09.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cael ei gosod yn y 5 safle uchaf ar gyfer boddhad myfyrwyr o ran ansawdd yr addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide.

times-2018-welsh

Mae’r Brifysgol wedi dringo 15 safle yn y prif dabl, sef y 7fed (ar y cyd) cynnydd mwyaf yn y DU, i safle cyffredinol o 89. Cyhoeddir y Times and Sunday Times Good University Guide yn flynyddol ac mae'n darparu safleoedd a phroffiliau llawn ar gyfer 132 o brifysgolion y DU. Mae'r tabl cynghrair yn cwmpasu ystod o feysydd sy'n cynnwys boddhad myfyrwyr o ran ansawdd yr addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr.

Meddai Dr Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol y Brifysgol ar Brofiadau Myfyrwyr:

“Rydym yn falch iawn o’r canlyniadau hyn ac rydym yn arbennig o falch â'n canlyniad arbennig ar gyfer boddhad myfyrwyr o ran ansawdd yr addysgu.

Mae sgorio'n uchel mewn perthynas ag ansawdd addysgu yn bwysig i'r Brifysgol gan fod hwn yn faes allweddol lle credwn ein bod yn gallu cynnig gwerth ychwanegol i'r rhai sy'n astudio gyda ni. Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd y gallwn wella profiad dysgu ein myfyrwyr. Mae gweithio gyda'n myfyrwyr mewn partneriaeth agos wedi bod yn hollbwysig wrth sicrhau’r canlyniad hwn.”

Dywedodd Alastair McCall, Golygydd The Times a Sunday Times Good University Guide

"Mae prifysgolion Cymru wedi cael blwyddyn gref, gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn sicrhau lle yn y pump uchaf ar gyfer boddhad myfyrwyr o ran ansawdd yr addysgu, gyda chynnydd o 11 safle yn y tabl cynghrair ar gyfer y mesur hwn eleni. Mae'r perfformiad arbennig hwn wedi gweld y brifysgol yn neidio 15 lle yn gyffredinol.”

 

 

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663