Y Drindod Dewi Sant yn cr oesawu digwyddiad Fforwm yr Amgylchedd Adeilad i SA1


03.09.2018

Roedd yn bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant cynnal digwyddiad ar ran Cangen Gorllewin Cymru Fforwm yr Amgylchedd Adeiledig (FBE) yn ein datblygiad newydd £350 miliwn yn SA1 Glannau Abertawe.

Y digwyddiad hwn oedd y cyntaf i’w gynnal yn adeilad IQ newydd y Brifysgol ac roedd yn cynnwys cyflwyniadau gan yr Athro Michael Fernando, Deon y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg yn y Drindod Dewi Sant, Mike Bessell, Uwch Reolwr Ystadau (Prosiectau, Datblygu Cyfalaf ac Asedau) yn y Drindod Dewi Sant a Jayne Brewer, Pennaeth Datblygu Cyflogwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Meddai’r Athro Fernando: “Roedd y digwyddiad hwn yn gyfle perffaith i drafod ein dulliau dysgu arloesol yn yr Ardal Arloesi (IQ) gyda chymheiriaid yn y diwydiant.  Hoffwn i ddiolch i Gangen Gorllewin Cymru Fforwm yr Amgylchedd Adeiledig (FBE) a’i haelodau am y cyfle hwn.  Roedd nifer o aelodau’r FBE yn ganolog i ddatblygiad newydd SA1. Fy mhleser i oedd cyflwyno iddyn nhw sut y bydd yr adeilad newydd hwn yn llunio’r amgylchedd dysgu ac addysgu yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg.”

Meddai Jamie Lannon, Cadeirydd Cangen Gorllewin Cymru Fforwm yr Amgylchedd Adeiledig: “Rwyf i wrth fy modd bod Cangen Gorllewin Cymru Fforwm yr Amgylchedd Adeiledig wedi gallu cydweithio gyda’r Drindod Dewi Sant a chynnig y cyfle i gynnal y digwyddiad hwn yn yr adeilad IQ newydd sbon, ac rwy’n teimlo bod hynny’n llwyddiant mawr gyda nifer da iawn yn bresennol.

Roedd yr adborth a gawson ni’n ardderchog ac mae’n dangos i mi fod angen i ni gynnal mwy o ddigwyddiadau ochr yn ochr â sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch a fy nod i yw gwneud hyn yn rhan allweddol o’r hyn y gallwn ni ei gynnig.   Ein nod yn y Fforwm yw nid yn unig ddod â gweithwyr proffesiynol o’r un anian o’r tu fewn i’r amgylchedd adeiledig at ei gilydd, ond annog myfyrwyr i gymryd rhan, ac rwy’n weld cyfleoedd pellach i wneud hynny drwy weithio’n agos â sefydliadau eraill megis y Drindod Dewi Sant.” 

Mae Pensaernïaeth a’r Amgylchedd Adeiledig yn y Drindod Dewi Sant yn rhychwantu disgyblaethau, o safbwyntiau dylunio, adeiladu, cynaliadwyedd ac effaith amgylcheddol. Bydd myfyrwyr sy’n astudio rhaglenni’r Amgylchedd Adeiledig yn y Drindod Dewi Sant yn gweld asesiad uniongyrchol o’r byd go iawn ac, fel rhan o’r modwl BREEAM, byddant yn gweithio gyda chontractwyr, peirianwyr ac ati. Mae hyn yn mynd â nhw oddi wrth y theori academaidd fel y gall y myfyrwyr ofyn cwestiynau go iawn a delio â materion go iawn.

Mae ein haddysgu ym maes dylunio’n arbenigo mewn dylunio adeiladau a datblygu manylebau, gyda ffocws cryf ar gynaliadwyedd.  Mae posibilrwydd gennym i ddatblygu dysgu bloc arloesol ar gyfer gwaith y stiwdio ddylunio a modelu.  

https://www.uwtsd.ac.uk/face/architecture-built-environments/

Fforwm yr Amgylchedd Adeiledig yw sefydliad rhwydweithio annibynnol mwyaf blaenllaw’r amgylchedd adeiledig, gan ddod ag amrywiaeth eang o weithwyr proffesiynol at ei gilydd, gyda mwy na 1000 o aelodau ar draws y wlad o amrywiaeth eang o gefndiroedd - cwmnïau adeiladu rhyngwladol, ymgynghorwyr cost, penseiri a dylunwyr, datblygwyr eiddo, peirianwyr, cynllunwyr ac ymgynghorwyr, arbenigwyr cyfreithiol ac ariannol a gweithwyr proffesiynol eraill y gwasanaethau.

https://www.fbeonline.co.uk/