Y Drindod Dewi Sant yn croesawu’r Fonesig Kiri te Kanawa i Ysgol Haf Academi Llais Ryngwladol Cymru


24.05.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu’r Fonesig Kiri te Kanawa i Ysgol Haf Academi Llais Ryngwladol Cymru y flwyddyn hon.

 

Photo with Dame Kiri

Bydd y soprano fyd-enwog, sy’n Llywydd Anrhydeddus ar yr Academi, yn cyflwyno dosbarthiadau meistr i gantorion sy’n cofrestru ar y rhaglen Ysgol Haf flynyddol.

Hefyd, bydd myfyrwyr yn cael hyfforddiant gan ddau o enwogion byd opera Cymru, sef Della Jones a Dennis O’Neill CBE, yn ogystal â dosbarthiadau gyda staff cerddoriaeth yr Academi.

Meddai Cyfarwyddwr yr Academi, Dennis O’Neill: “Ni all geiriau gyfleu pa mor hapus a breintiedig ydym ni bod ein Llywydd Anrhydeddus yn dod i addysgu yn yr Ysgol Haf eleni. Diolch gwresog Fonesig Kiri am dy gefnogaeth.”

Mae Ysgol Haf WIAV yn gwrs canu blynyddol, dwys a gynhelir yn yr Academi yng Nghaerdydd. Mae croeso i gantorion wneud cais am raglen 5 neu 10 diwrnod lle byddant yn cael hyfforddiant un i un yn ogystal â dosbarthiadau meistr grŵp. Mae’n gyfle i weithio’n ddwys ar repertoire gydag arweiniad gan rai o fawrion y byd opera rhyngwladol.

Student and Tutor

Daeth y Fonesig Kiri te Kanawa yn enwog yn 1971 ar ôl ymddangos fel Countess Almavira yn y Marriage of Figaro Mozart yn Covent Garden. Mae hi wedi mynd ymlaen i serennu fel un o brif ffigyrau tai opera’r byd, gan gynnwys Covent Garden, y Metropolitan, Chicago Lyric Opera, Opera Paris, Tŷ Opera Sydney, y Vienna State, La Scala, San Francisco, Munich a Chologne. Mae hi wedi bod yn ffigwr pwysig wrth ddod ag opera i amrywiol leoliadau, gan ymddangos yn Glyndebourne, Tanglewood, Ravinia, Arena Verona, yr Hollywood Bowl, gwyliau Aix-en-Provence a Salzburg, a pherfeddwlad anialwch Awstralia. Tu allan i faes Opera, mae ei recordiadau'r un mor helaeth ac yn cynnwys: arias cyngerdd Mozart; Pedair Cân Olaf Strauss; a’r ‘Songs of the Auverge’ enwog (ar frig siartiau gwerthwyr gorau Prydain); Nuits d’ été Berlioz; Requiem Almaeneg Brahms; Messiah Handel, a 9fed Symffoni Beethoven a 4ydd Symffoni Mahler. Mae hi’n Aelod Anrhydeddus o’r Academi Frenhinol Cerddoriaeth. Dyfarnwyd iddi’r Urdd Seland Newydd anrhydeddus a chafodd ei henwi’n Fonesig Gomander Ymerodraeth Prydain. Yn 2017, cyhoeddodd ei hymddeoliad o ganu er ei bod hi’n parhau i chwarae rhan bwysig mewn bywyd cyhoeddus. Yn Llywydd Academi Llais Ryngwladol Cymru mae hi’n cefnogi nifer ddethol o artistiaid ifanc wrth iddynt ddechrau eu gyrfa broffesiynol ar y llwyfan.

Wedi’i sefydlu gan Dennis O’Neill, a bellach yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae Academi Llais Ryngwladol Cymru yn cynnig amgylchedd arbenigol ac unigryw i artistiaid ifanc weithio ynddo gyda rhai o dechnegwyr llais, hyfforddwyr, arweinwyr blaenllaw gwadd a sêr rhyngwladol gorau’r byd opera. Mae’n un o brif athrofâu’r byd sy’n paratoi artistiaid newydd ar gyfer natur newidiol y diwydiant perfformio operatig.

Yn 2017, lansiodd yr Academi ei rhaglen israddedig gyntaf. Mae’r cwrs BA Astudiaethau Llais yn rhaglen alwedigaethol ddwy flynedd ddwys a arweinir gan y diwydiant. Fe’i cynlluniwyd i baratoi cantorion ifanc ar gyfer hyfforddiant proffesiynol pellach drwy roi iddynt yr hyfforddiant lleisiol, sgiliau iaith, crefftwriaeth, crefft lwyfan a sgiliau galwedigaethol sydd eu hangen arnynt i adeiladu gyrfa yn y diwydiant.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk