Y Drindod Dewi Sant yn cynnal ei Ffair Nadolig yn Llambed


12.11.2018

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal ei Ffair Nadolig flynyddol ar gampws Llambed yr hwyrach y mis hwn.

Christmas Fair 1

Ddydd Sadwrn, 24 Tachwedd, bydd crefftwyr, cynhyrchwyr bwyd ac artistiaid o bob cwr o orllewin Cymru yn Llambed i werthu eu cynnyrch yn yr ŵyl.

Mae'r digwyddiad yn agored i'r gymuned gyfan gyda Siôn Corn yn gwneud ymddangosiad arbennig ar gyfer y plant.

Mae’r digwyddiad yn dechrau ganol dydd ac eleni Maer Llanbedr Pont Steffan, y Cyng. Ann Morgan, fydd yn agor y digwyddiad.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at y Ffair Nadolig eleni - mae'n addo bod yn ddigwyddiad cymunedol arbennig unwaith eto,” meddai Dr Jeremy Smith, Deon y Gyfadran Dyniaethau a Pherfformio yn Y Drindod Dewi Sant.

“Bellach mae Ffair Nadolig Llambed wedi ennill ei phlwyf yng nghalendr y Brifysgol ac mae’n gyfle ardderchog i ddod â staff a myfyrwyr y brifysgol yn ogystal â channoedd o ymwelwyr o’r ardal leol at ei gilydd. Mae hefyd yn gyfle arbennig i gynhyrchwyr ac artistiaid lleol arddangos a gwerthu eu gwaith - ac i ninnau yn y Brifysgol arddangos ein cefnogaeth barhaus iddyn nhw.”

Yn ystod y digwyddiad, bydd Côr Cwmann yn difyrru’r ymwelwyr a bydd hefyd gyfle i godi arian ar gyfer elusennau lleol trwy gymryd rhan yn y raffl.

Christmas Fayre 2018

Os ydych chi’n gynhyrchydd lleol sydd â diddordeb mewn archebu stondin yn y ffair, cysylltwch â lampeterevents@uwtsd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663