Y Drindod Dewi Sant yn dathlu canlyniadau pwnc ‘ardderchog’ yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2019


23.09.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, cartref Coleg Celf Abertawe, wedi’i gosod yn y 16eg safle yn gyffredinol, o holl brifysgolion y DU ar gyfer cyrsiau 'celf a dylunio' yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2019, a gyhoeddwyd heddiw (dydd Sul, 23 Medi 2018).

Swansea college of ar

Sicrhaodd Coleg Celf Abertawe  gyfanswm o 92.9 allan o 100 mewn ystod o feysydd sy'n cynnwys 'boddhad myfyrwyr o ran yr ansawdd addysgu' a 'phrofiad myfyrwyr' yn ogystal â 'rhagolygon graddedig', 'ansawdd ymchwil' a 'phwyntiau mynediad'.   Sicrhaodd y sgôr hwn bod 'Celf a Dylunio' wedi dringo 19 safle o'i gymharu â llynedd.

Dywedodd yr Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe:

"Mae Coleg Celf Abertawe wedi ymrwymo i gynnal ffocws cryf ar ddarparu'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr. Mae ein holl staff yn frwdfrydig ynghylch addysgu a darparu profiad stiwdio cefnogol i bob myfyriwr ar draws ein cyrsiau celf, dylunio a chyfryngau. Rydym wrth ein bodd bod hyn wedi cael ei gydnabod gan the Times and Sunday Times Good University 2019.”

Mae’r Drindod Dewi Sant yn dathlu nifer o lwyddiannau pellach ar lefel pwnc. Ymhlith y prif ganlyniadau lle gwelwyd y brifysgol yn y 5 uchaf yn y DU mae:

Mae’r Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr o ran ansawdd yr addysgu mewn Astudiaethau BusnesMae’r Drindod Dewi Sant yn 2il yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr o ran ansawdd yr addysgu mewn Cyfrifiadureg.Mae’r Drindod Dewi Sant yn 2il yn y DU ar gyfer bodlonrwydd â phrofiad myfyrwyr mewn CyfrifiaduregMae’r Drindod Dewi Sant yn 3ydd yn y DU ar gyfer bodlonrwydd â phrofiad myfyrwyr mewn Anthropoleg.

Yn gyffredinol, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  wedi cael ei gosod yn y 5 safle uchaf ar gyfer ‘boddhad myfyrwyr o ran ansawdd yr addysgu’  yn ogystal â dringo 15 safle yn y prif dabl, sef y 7fed (ar y cyd) cynnydd mwyaf yn y DU, i safle cyffredinol o 89. Cyhoeddir y Times and Sunday Times Good University Guide yn flynyddol ac mae'n darparu safleoedd a phroffiliau llawn ar gyfer 132 o brifysgolion y DU.

Meddai Dr Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol y Brifysgol ar Brofiadau Myfyrwyr:

"Hoffwn longyfarch pawb yng Ngholeg Celf Abertawe yn ogystal â chydweithwyr yn y meysydd Astudiaethau Busnes, Cyfrifiadureg ac Anthropoleg am y canlyniadau ardderchog hyn.

Fel Prifysgol, rydym hefyd yn falch iawn o’r canlyniadau cyffredinol ac rydym yn arbennig o falch â'n canlyniad gwych ar gyfer boddhad myfyrwyr o ran ansawdd yr addysgu.

Mae sgorio'n uchel mewn perthynas ag ansawdd addysgu yn bwysig i'r Brifysgol gan fod hwn yn faes allweddol lle credwn ein bod yn gallu cynnig gwerth ychwanegol i'r rhai sy'n astudio gyda ni. Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd y gallwn wella profiad dysgu ein myfyrwyr. Mae gweithio gyda'n myfyrwyr mewn partneriaeth agos wedi bod yn hollbwysig wrth sicrhau’r canlyniad hwn.”

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663