Y Drindod Dewi Sant yn dathlu llwyddiant yn yr Arolwg Profiad Uwchraddedigion a Addysgwyd (PTES)


26.07.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi croesawu canlyniadau'r Arolwg Profiad Uwchraddedigion a Addysgwyd (PTES) a ryddhawyd yr wythnos hon.

Business 1

Y PTES yw'r unig arolwg ar draws y sector addysg uwch yn y DU i grynhoi gwybodaeth a chael dealltwriaeth o brofiad dysgu ac addysgu myfyrwyr ôl-raddedig.  Mae boddhad cyffredinol myfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant wedi cynyddu 5.2% i 85% eleni, sy'n gosod y Brifysgol yn y chwartel uchaf o'r 105 sefydliad a oedd yn rhan o’r arolwg. Mae’r brifysgol wedi derbyn canlyniadau pwnc arbennig o dda.  Mae’r pynciau Busnes a Gweinyddiaeth a Gwyddorau Cymdeithasol wedi’u gosod yn 1af yn y DU yn gyffredinol, gyda Chelfyddydau Creadigol a Dylunio yn 5ed.

Social sciences

Yn ogystal, gwelwyd y brifysgol yn cael ei gosod yn y deg uchaf mewn ugain categori arall ar draws tri maes allweddol o ran cadw myfyrwyr, asesu a chyflogadwyedd. Er enghraifft, gosodwyd y Brifysgol yn 6ed yn y DU ar gyfer asesu a 9fed ar gyfer cyflogadwyedd yn gyffredinol. Ar Uwchraddedigion meistr a addysgwyd, gosodwyd y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU ar gyfer asesu; Hanes ac Athroniaeth yn 5ed yn y DU ar gyfer asesu ac Addysg yn 6ed ar gyfer cyflogadwyedd. Gosodwyd Busnes a Gweinyddiaeth, y Gwyddorau Cymdeithasol a'r Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn y 10 safle uchaf ym mhob un o'r tri maes allweddol.

Swansea college of ar

Dywedodd Dr Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt y Brifysgol ar gyfer Profiad Myfyrwyr: 

"Rydym wrth ein bodd gyda'r canlyniadau hyn ar gyfer ein darpariaeth ôl-raddedig ac rydym falch iawn o’r canlyniadau ardderchog  ar lefel pwnc. Yn gynharach eleni, gosodwyd y Brifysgol yn 6ed yn y DU yng nghanlyniadau WhatUni 2018 yn y categori ôl-raddedig newydd. Mae'r ddau ganlyniad yn cadarnhau ymrwymiad cryf y Brifysgol i ansawdd yr addysgu i'n myfyrwyr a addysgir yn ôl-raddedig.

Mae staff y brifysgol yn gweithio'n galed i sicrhau bod bywyd prifysgol ein myfyrwyr yn un pleserus a chyflawn, felly mae cael cydnabyddiaeth fel hon, sy’n seiliedig ar adborth myfyrwyr, yn newyddion ardderchog. Mae ansawdd profiad y myfyrwyr yn ganolog i'n cenhadaeth ac rydym yn parhau i gyflwyno mentrau newydd i helpu i wella'r cynnig i'n myfyrwyr."

Mae gan y Brifysgol ystod o fwrsariaethau sydd ar gael i gynorthwyo myfyrwyr i ddilyn astudiaethau ôl-raddedig. Mae'r rhain yn cynnwys Bwrsariaethau Dilyniant Meistr y brifysgol, bwrsarïau Meistr Llywodraeth Cymru, yn ogystal ag ystod o fwrsariaethau a gynigir ar lefel pwnc. Mae rhagor o wybodaeth ar gael trwy glicio ar y canlynol https://www.uwtsd.ac.uk/cy/bwrsariaethau/myfyrwyr-ol-raddedig-du--eu/ 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663