Y Drindod Dewi Sant yn dathlu lwyddiant myfyriwr yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg.


10.07.2018

Mae Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg YDDS wedi cydnabod llwyddiant rhai o’i myfyrwyr mewn digwyddiad arbennig yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe.

Group shot of FACE staff

Meddai Deon y Gyfadran, yr Athro Michael Fernando: “Mae’r digwyddiad diwedd blwyddyn yn arddangos y gwaith prosiect a wnaeth myfyrwyr y gyfadran. Mae’r digwyddiad yn rhoi cyfle rhagorol i fyfyrwyr gyflwyno eu gwaith i arbenigwyr diwydiannol a chael adborth gwerthfawr. Mae’r digwyddiad hwn yn ddathliad, nid dathliad yn ystyr seremoni raddio ond yng ngwir ystyr cyrhaeddiad technegol. Yr hyn rydym yn ei weld yn yr arddangosiadau hyn yw grym gwaith ein myfyrwyr.

 “Rwy’n hynod o falch o’n myfyrwyr a’u gwaith. Wrth siarad gyda nhw, gallwch weld y profiad a gawsant wrth wneud y prosiect mawr hwn, y gwersi a ddysgwyd ganddynt ar y daith. I mi, dyna’r allwedd, y gallu hwnnw i adfyfyrio ar eich ymarfer a’r hyder i siarad gyda’r arbenigwyr, sy’n gwneud i raddedigion YDDS sefyll allan, a dyna pam fod y digwyddiad hwn mor arbennig”.

Roedd y Gyfadran wrth ei bodd yn croesawu partneriaid a chydweithredwyr o’r diwydiant sydd wedi noddi rhai o’r gwobrau a roddwyd i’r myfyrwyr. Mae’r rhain yn cynnwys Ymddiriedolaeth Addysgol Sefydliad Peirianwyr De Cymru (SWIEET), Circle IT, a’r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg. Roedd y Gyfadran hefyd wrth ei bodd yn croesawu gwesteion o Calsonic Kansei, BAW Automation, TATA Steel, Trehearne Engineering, TEAM Precision, y Sefydliad Siartredig Adeiladu, Morganstone, TRJ, a Chanolfan Arloesi Adeiladu Cymru.

Mae’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg (FACE) yn gyfadran amlddisgyblaeth, seiliedig ar STEM yn Abertawe. Mae’n cwmpasu peirianneg pensaernïaeth, modurol a chwaraeon moduro, adeiladu, cyfrifiadura, electroneg, rheolaeth yr amgylchedd, logisteg, peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu.

 

Ysgol Pensaernïaeth

Gwobr: Myfyriwr Blwyddyn Olaf Mwyaf Eithriadol 2017/2018
Enillydd: Gavin Perry
Dyfarnwyd gan: Gareth John (Cadeirydd Cymru, Sefydliad Siartredig Adeiladwyr / Gerald Naylor (Cyfarwyddwr, CWIC) 

Gwobr: Myfyriwr sydd wedi Gwella’r Mwyaf
Enillydd: Matthew Thomas
Dyfarnwyd gan: Richard Llewelyn (Grŵp TRJ)

Gwobr: Gwobr Prosiect Integredig Morganstone
Enillydd: ‘Ailddatbygu Dyfatty’ gan Jamie Stearman-Phillips, Gavin Perry ac Omar Aldossi
Dyfarnwyd gan: Stuart Davies (Cyfarwyddwr Datblygu Busnes, Morganstone)

Ysgol Cyfrifiadura Gymhwysol

Gwobr: Prosiect Electroneg / Trydanol Gorau
Enillydd: Adam Davies
Noddwr: SWIEET

Gwobr: Prosiect Arbrawf Gorau
Enillydd: Ivan Thomas
Noddwr: SWIEET 

Gwobr: Prosiect Datblygu Gorau
Enillydd: Kieran Hawkins
Noddwr: Circle IT

Gwobr: Ymchwil Gorau
Enillydd: Liam Ridley
Noddwr: SWIEET 

Gwobr:  Prosiect Arolwg Gorau
Enillydd: Melanie Lawlor-Fellowes
Noddwr: SWIEET

Gwobr: Prosiect HND
Enillydd: Gorau Robert McIntyre
Noddwr: Circle IT 

Gwobr: Prosiect Gemau Gorau
Enillydd: Sam Mounter
Noddwr: Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) 

Gwobr:  Prosiect Arbrawf Gorau
Enillydd: Simon Peter Thomas
Noddwr: SWIEET

Ysgol Peirianneg

Gwobr:  Cymhwysiad Gorau Dylunio Peirianneg
Enillydd: Alexander Przibylla

Gwobr: Cyfraniad Gorau gan Fyfyriwr at yr Ysgol Peirianneg
Enillydd: Andrew Noble

Gwobr: Prosiect â’r mwyaf o Botensial Masnachol
Enillydd: Ben Roberts

Gwobr: Myfyriwr sydd wedi Gwella’r Mwyaf
Enillydd: Duke Asamoah

Gwobr: Cymhwysiad Gorau o Dechnegau Arbrofol
Enillydd: George Warrington

Gwobr: Ymgysylltiad Gorau gan Fyfyriwr â Chwmni
Enillydd: James Thomas

Gwobr: Cymhwysiad Gorau o Efelychiad Cyfrifiadurol
Enillydd: John Hughes

Gwobr:  Cymhwysiad Gorau o Fenter Logisteg neu’r Gadwyn Gyflenwi
Enillydd: Luke Atherton 

Gwobr: Myfyriwr y Flwyddyn
Enillydd: Oksana Gomzjakova

Gwobr: Partneriaeth Ddiwydiannol Academaidd Orau
Enillydd: Stuart Faulkner

Gwobr: Cymhwysiad Gorau o Wyddoniaeth
Enillydd: Tom Hill

Gwobr: Gwerthfawrogiad Gorau o Faterion Amgylcheddol
Enillydd: Victoria Greene

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk