Y Drindod Dewi Sant yn dringo Tablau Cynghrair Prifysgolion y Deyrnas Unedig


25.04.2018

Unwaith eto, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dringo tabl cynghrair The Complete University Guide 2019.

Graddio Abertawe

Mae’r Complete University Guide yn cynnwys 131 o sefydliadau o bob cwr o’r Deyrnas Gyfunol ac mae wedi’i seilio ar ddeg mesur yn cynnwys 'Boddhad Myfyrwyr'; 'Cymhareb Myfyrwyr a Staff'; 'Rhagolygon Graddedigion a Chwblhau'; a 'Gwario ar Gyfleusterau Myfyrwyr'.

A hithau wedi codi 4 safle ers y llynedd, sgoriodd Y Drindod Dewi Sant yn arbennig o dda yn y categori ‘Boddhad Myfyrwyr', gan ddringo 25 safle i’r 26ain safle o'i gymharu â llynedd.   

O safbwynt ‘Boddhad Myfyrwyr’ mae’r CUG 2019 yn gosod y Drindod Dewi Sant yn ail yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Gwaith Cymdeithasol, 3ydd yn y DU ar gyfer Technoleg Tecstilau, 6ed yn y DU ar gyfer y Clasuron a Hanes Hynafol, 7fed yn y DU ar gyfer Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth, 7fed yn y DU ar gyfer Marchnata, 7fed yn y DU ar gyfer Cyfrifiadureg a chydradd 8fed yn y DU ar gyfer Astudiaethau Busnes a Rheoli, 12fed yn y DU ar gyfer Athroniaeth, 15fed yn y DU ar gyfer Addysg a 1af yng Nghymru ar gyfer Archaeoleg.   

Roedd y Drindod Dewi Sant hefyd yn gydradd 28ain safle yn y DU a chydradd cyntaf yng Nghymru yn y categori ‘gwario ar gyfleusterau’ yn ogystal â chydradd 43fed safle yn y categori ‘cymhareb staff myfyrwyr’.

Meddai Dr Mirjam Plantinga, Pro Is-ganghellor Cysylltiol y Brifysgol ar Brofiadau Myfyrwyr:

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu’r newyddion ein bod wedi codi 4 safle yn ‘The Complete University Guide’, cynnydd mewn safle am y 3ydd blwyddyn yn olynol. 

Unwaith eto mae canlyniadau’r arolwg hwn yn galonogol iawn o ran 'boddhad myfyrwyr'.

Mae canlyniad y tabl cynghrair diweddaraf hwn yn cadarnhau canlyniadau’r Whatuni Student Choice Awards 2018 diweddar lle neidiodd y brifysgol 32 safle i fod yn safle 11 yn y categori ‘Prifysgol y Flwyddyn’ a chanlyniadau’r  Times Higher Student Experience Survey lle gosodwyd y brifysgol yn y 7fed safle yn y DU ar gyfer ‘profiad academaidd’.  

Mae cael sgôr uchel yn y categori ‘Boddhad Myfyrwyr’ yn bwysig i’r brifysgol oherwydd dyma yw’r meysydd allweddol lle credwn ein bod yn gallu cynnig gwerth ychwanegol i bawb sy’n astudio gyda ni.

Fel y gwnawn gyda phob arolwg byddwn yn edrych ar y canlyniadau i’n helpu i adnabod meysydd i’w gwella.  Mae arolygon cenedlaethol yn rhoi inni’r adborth hanfodol hwnnw i’n helpu i sicrhau ein bod yn bodloni anghenion ein myfyrwyr.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663