Y Drindod Dewi Sant yn falch o gefnogi Prosiect diweddaraf Theatr Byd Bychan


08.08.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o gefnogi prosiect diweddaraf Theatr Byd Bychan.

CleanSeasCragen t4

'Cragen' yw anghenfil môr chwedlonol newydd Cymru sydd wedi’i greu gan Theatr Byd Bychan yn Aberteifi.  Mae’r anghenfil wedi'i greu o wastraff plastig ac ar hyn o bryd mae'n ymweld â threfi a phentrefi ar hyd arfordir Cymru. Yn ystod Blwyddyn y Môr, mae'r cwmni'n mynd â'r anghenfil  morwrol ar ymweliadau i ddeg lleoliad ar hyd arfordir Cymru er mwyn cyfleu neges bwysig am gadw ein môr yn lân ac i dynnu sylw’r cyhoedd at y niwed a;’r effaith y mae plastig yn ei gael ar ein bywyd morol. Yn 20 metr o hyd, mae ‘Cragen' eisoes wedi ymweld ag Aberporth, Dinbych-y-pysgod a Stackpole ac mae bellach yn mynd tua'r gogledd tuag at Aberystwyth.

Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer 'Cragen' o lyfr darluniadol y meddyg a’r naturiaethwr o Swistir, Conrad Gesner, a gyhoeddwyd dros 460 o flynyddoedd yn ôl. Mae’r llyfr arbennig hwn yn cael ei gadw yng Nghanolfan Ymchwil Roderic Bowen ac yn ystod cyfnod cynllunio cynnar 'Cragen' daeth cynrychiolwyr o Theatr Byd Bychan I Lambed er mwyn dod o hyd i ysbrydoliaeth ar gyfer eu gwaith diweddaraf.

Mae Sarah Jones yn Bennaeth Gwasanaethau Academaidd yn y Llyfrgell a Chanolfan Adnoddau Dysgu.  Dywedodd:

"Roeddem yn falch iawn i gael bod yn rhan o daith Cragen i hyrwyddo ac annog môr heb blastig. Mae’r brifysgol yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi cymunedau lleol, sy’n cynnwys ein harfordir hardd, ac roedd y cyfle i weithio mewn partneriaeth gyda Theatr Byd Bychan a’u cefnogi yn eu gwaith yn gyfle gwych i staff y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu.

Rydym hefyd wedi defnyddio'r cyfle i ymgysylltu â'n myfyrwyr trwy ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a gofyn iddyn nhw roi gwybod i ni os ydynt wedi gweld Cragen ar ei thaith! Mae gyda ni gasgliadau arbennig ac unigryw iawn yn y Llyfrgell sy’n denu ymchwilwyr a phobl o’r cyfryngau i Lambed o bell. Mae gennym ethos cryf o weithio agored a chydweithredol, gan wneud ein Casgliadau Arbennig yn hygyrch i bawb.”

Meddai Ruth Gooding, Llyfrgellydd Casgliadau Arbennig y brifysgol:

"Mae gennym gasgliad arbennig iawn o lyfrau prin ac rydym yn falch iawn o allu rhannu rhai o'n trysorau gyda Theatr Byd Bychan a thrwy hynny yn ehangach hefyd. Mae Cragen yn dangos bod llyfrau hanesyddol nid yn unig yn hyfryd, ond maen nhw hefyd yn berthnasol yn 2018. "

Ychwanegodd Sam Vicary, Rheolwr Marchnata Theatr Byd Bychan:

"Mae Theatr Byd Bychan yn ddiolchgar i'r Llyfrgell a'r Brifysgol am gefnogi’r prosiect. Roedd cael mynediad at ddeunydd gweledol ysbrydoledig o'r fath yn Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen yn ystod y cyfnod dylunio a chynhyrchu yn amhrisiadwy. Mae Cragen yn seiliedig ar ddarlun bach o anghenfil môr yn nofio tuag at arfordir Ceredigion ac wedi’i wneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu gan gynnwys plastig gwastraff o’r môr. Mae gan Cragen neges bwysig o safbwynt sicrhau bod ein moroedd yn lan."

Mae prosiect Cragen wedi derbyn cyllid a chefnogaeth gan y Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) a Rhaglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan 'Cragen': https://cragenmoroeddglan.cymru/ 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663