Y Drindod Dewi Sant yn gweld cynnydd sylweddol yn nhabl y Guardian 2019


29.05.2018

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi sicrhau cynnydd o 27 safle yn Nhabl cynghrair The Guardian 2019, sef y trydydd cynnydd uchaf yn y DU.

Graddio-Cfyrddin-1

Bellach mae'r Brifysgol wedi ei gosod yn safle 85 yn y tabl, sy'n cynnwys 121 o sefydliadau ledled y DU. Mae'r Guardian yn gosod y prifysgolion yn ôl naw gwahanol fesur yn cynnwys gwariant fesul myfyriwr; cymhareb y myfyrwyr / staff; rhagolygon gyrfa i raddedigion; graddau sydd eu hangen ar ymgeiswyr i gael lle; sgôr gwerth ychwanegol sy'n cymharu cymwysterau mynediad myfyrwyr â'u canlyniadau gradd terfynol; a pha mor fodlon y mae myfyrwyr blwyddyn olaf gyda'u cyrsiau, yn seiliedig ar ganlyniadau blynyddol y NSS.

Mae'r brifysgol yn sgorio'n arbennig o dda ar gyfer 'boddhad ag adborth', gan sicrhau'r 6ed safle (ar y cyd) yn y DU. Mae hefyd nifer o ganlyniadau ardderchog fesul pwnc megis 'Ffasiwn a Thecstiliau' (8fed yn y DU), 'Dylunio a Chrefft' (11eg yn y DU) a 'Celf' (20fed yn y DU) a 'Gwyddoniaeth Fforensig ac Archeoleg '(1af yng Nghymru).

Ar lefel pwnc yn ogystal, ceir canlyniadau cadarnhaol iawn mewn amrywiol fesurau unigol. Yn y categori 'yn fodlon â'r addysgu', mae 'Gwyddoniaeth Fforensig ac Archaeoleg' yn 2il yn y DU, 'Busnes, Rheoli a Marchnata' 5ed, 'Clasuron a Hanes Hynafol' 7fed, 'Addysg' 8fed, 'Dylunio a Chrefft' 10fed a 'Ffasiwn a Thecstiliau 9fed (ar y cyd) yn y DU. Mae canlyniadau ardderchog tebyg yn y categori 'boddhad ag adborth' gyda 'Busnes, Rheoli a Marchnata' yn 1af yn y DU, 'Clasuron a Hanes Hynafol' 3ydd, 'Ffasiwn a Thecstiliau' 4ydd, 'Peirianneg Fecanyddol' 5ed, 'Lletygarwch, Digwyddiadau a Thwristiaeth '5ed, a' Dylunio a Chrefft '6ed yn y DU. Ar gyfer 'boddhad cwrs', mae 'Polisi Cymdeithasol a Gweinyddiaeth' yn 7fed yn y DU a 'Gwaith Cymdeithasol' yn 10fed yn y DU.

Meddai Dr Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt y Brifysgol ar gyfer Profiad Myfyrwyr:

"Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (UWTSD) yn croesawu'r newyddion ein bod wedi codi 27 lle yn nhabl cynghrair y Guardian 2019.

Rydym yn arbennig o falch o'r canlyniadau ar gyfer y gwahanol fesurau boddhad myfyrwyr ac ar gyfer cymhareb myfyrwyr i staff. Mae'r rhain yn dangos ymrwymiad y sefydliad i ansawdd yr addysgu.

Mae canlyniad y tabl cynghrair diweddaraf hwn yn cadarnhau canlyniadau’r Whatuni Student Choice Awards 2018 diweddar lle neidiodd y brifysgol 32 safle i fod yn safle 11 yn y categori ‘Prifysgol y Flwyddyn’ a chanlyniadau’r  Times Higher Student Experience Survey lle gosodwyd y brifysgol yn y 7fed safle yn y DU ar gyfer ‘profiad academaidd’. 

Fel y gwnawn gyda phob arolwg byddwn yn edrych ar y canlyniadau i’n helpu i adnabod meysydd i’w gwella.  Mae arolygon cenedlaethol yn rhoi inni’r adborth hanfodol hwnnw i’n helpu i sicrhau ein bod yn bodloni anghenion ein myfyrwyr.”

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663