Y Drindod Dewi Sant yn lansio Academi Fyd-eang Cymru


16.07.2018

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (YDDS) wedi lansio Academi Fyd-eang Cymru ar y cyd â Phrifysgol Cymru i gynnig canolbwynt ar gyfer ei gweledigaeth i fynd â’r gorau o Gymru i’r Byd a dod â’r Gorau o’r byd i Gymru.

Wales Global Academy

Llun: Cynrychiolwyr o'r partneriaid yn lawns Academi Fyd-eang Cymru

Bu’r Brifysgol yn y rheng flaen ers blynyddoedd yn llunio cydweithrediadau addysgol byd-eang, gan gynnig cyfleoedd cyffrous fel y gall dysgwyr ar draws y byd ymgymryd â rhaglenni astudio sy’n arwain at ddyfarniadau Prifysgol.

Cynigir llawer o’r rhaglenni drwy nifer o bartneriaid cydweithredol a fynychodd y lansiad ac a gymerodd ran yn seremonïau graddio’r Brifysgol a gynhaliwyd yn Abertawe yr wythnos yma.

Cynhelir gwaith Academi Fyd-eang Cymru gan dri amcan:

  1. Cyfoethogi cyfleoedd dysgu byd-eang fel y gall dysgwyr astudio dyfarniadau prifysgol neu gymryd rhan mewn cynlluniau mudoledd myfyrwyr drwy weithio mewn partneriaeth ag eraill, p’un ai a leolir y rhain yn y DU neu dramor;
  2. Datblygu cysyniad y campws byd-eang a’r llwyfan ar-lein i gynnig mynediad i, a rhannu adnoddau a digwyddiadau, a hwyluso rhwydweithio ar draws y partneriaethau;
  3. Sefydlu canghennau academaidd er mwyn creu cymunedau byd-eang seiliedig ar bwnc i ddysgwyr staff a chyn-fyfyrwyr a fydd yn cyfrannu at ddatblygu’r cwricwlwm, ymchwil ac ysgolheictod, yn ogystal â darparu cynlluniau cymrodoriaeth ar gyfer datblygu proffesiynol a hwyluso dysgu gydol oes.

Meddai’r Athro Simon Haslett, Pro Is-Ganghellor (Rhyngwladol ac Ymgysylltu): “Academi Fyd-eang Cymru yw’r hwb ar gyfer rhwydwaith o sefydliadau byd-eang sydd wedi eu cysylltu ag YDDS. Rydym yn creu rhwydwaith addysgol byd-eang i gryfhau’r cysylltiadau rhwng y Brifysgol a’i phartneriaid cydweithredol.

“Bydd y campws byd-eang yn hwyluso cyfathrebu a chydweithio gydag Academi Byd-eang Cymru ac yn hybu mudoledd staff a myfyrwyr ar draws ein rhwydwaith.

“Bydd yr Academi hefyd yn cynnig man cyswllt i gyn-fyfyrwyr a graddedigion y Brifysgol, un a fydd hefyd yn cynnig cyfleoedd dysgu gydol oes a datblygu proffesiynol drwy sefydlu canghennau academaidd a chynlluniau cymrodoriaeth.

“O gofio’r cyd-destun byd-eang cyfredol, nawr yw’r amser i’r perthnasau rhwng sefydliadau addysgol byd-eang o’r un anian dyfu hyd yn oed yn agosach, ac Academi Fyd-eang Cymru fydd y cyfrwng y gellir cynnal hyn drwyddo”.

Wrth groesawu partneriaid cydweithredol y Brifysgol i’r lansiad, meddai'r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: “Roedd hi’n wych gweld cynifer o’n partneriaid cydweithredol yn y lansiad a’r seremoni raddio yn Abertawe. Roedd llawer ohonynt wedi teithio o bell i ymuno â’n partneriaid lleol mewn dathlu’n cysylltiadau hanesyddol. Ond nododd y lansiad gyd-destun newydd i’n partneriaeth ynghyd â cham pwysig nesaf ar hyd ein taith.

 

“Mae Academi Fyd-eang Cymru yn adnabod y cyfle i’n dysgwyr, staff a chyn-fyfyrwyr ddod yn rhan o rwydwaith byd-eang: i ddod yn ddinasyddion byd-eang gwirioneddol. Gyda’n gilydd, rydym yn datblygu ystod o gyfleoedd i ddysgwyr, staff a chyn-fyfyrwyr ymgysylltu drwy’r Academi.  Mae’n cynnwys fframwaith datblygu proffesiynol parhaus sy’n caniatáu i raddedigion o bob sefydliad ddod yn gymrodyr dysgu proffesiynol i gefnogi dysgu gydol oes a datblygu arweinyddiaeth, rhwydweithio a datblygu gyrfaoedd. Hyn a ddaw yn safon aur mewn hyfforddiant arweinyddiaeth dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Mae Academi Fyd-eang Cymru yn golygu ansawdd – ansawdd y profiad; ansawdd y cyfleoedd ac ansawdd y cysylltedd rhwng pob partner.”

Mae partneriaid cydweithredol y Brifysgol ar hyn o bryd yn cynrychioli 16 gwlad gan gynnwys Malaysia, Tsieina, Hong Kong, Japan, UDA, a Canada, yn ogystal â sefydliadau yn Ewrop a’r DU gan gynnwys Coleg Schumacher, Coleg Newbold a Sefydliad y Tywysog.