Y Drindod Dewi Sant yn lansio Prosiect Catalydd €1.7m Iwerddon Cymru


26.10.2018

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi dathlu lansio Catalydd, prosiect trawsffiniol newydd a gyllidir gan yr UE i helpu busnesau yng Nghymru ac Iwerddon i greu cynhyrchion a swyddi newydd.

Cynhaliwyd y lansiad yn Uned Un Deg Naw yn Abertawe gan roi cyfle i fusnesau rwydweithio ac archwilio cyfleoedd cymorth gyda staff y prosiect.

Roedd y gwesteion yn cynnwys Patrick Lilly o raglen Iwerddon Cymru; Michael Moroney o Gyngor Sir Tipperary; Michael Begley o Swyddfa Mentrau Lleol Tipperary; Brian Ogilvie a Silvia Guglielmini o Athrofa Dechnoleg Carlow; Gabrielle Carrol a Helen Ryan o Gyngor Sir Carlow; Carl Nichols a Hugh Jones o WRAP Cymru a Ben Reynolds o Urban Foundry.

Hefyd yn bresennol yn y digwyddiad roedd yr Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe,  y Drindod Dewi Sant, Chris Holtom, Katrina Hodges, Nicola Dowdle, Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol, Dr Shelley Doolan a Lloyd James.

Mae’r prosiect yn cynnig cyfleoedd i gydweithio yn enwedig ym meysydd dylunio.

Gyda chymorth €1.3 miliwn o arian yr UE, bydd prosiect Catalydd yn dod â phartneriaid o ddeutu Môr Iwerddon ynghyd i ddatblygu cynhyrchion a phrosesau newydd yn eu meysydd.

Bydd y cynllun yn gweithio gyda 60 o fusnesau i ddatblygu cynhyrchion newydd arbenigol, manteisio ar farchnadoedd newydd, sicrhau bod cyn lleied o becynnu ag y bo modd ar gynhyrchion a'i fod yn dod o ffynonellau cynaliadwy.  

Y nod yw annog twf busnes a chreu cyfleoedd newydd am waith.

Gyda chymorth o dan Raglen Cydweithredu Iwerddon Cymru yr UE, bydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn arwain y cynllun ar y cyd â WRAP Cymru, Athrofa Dechnoleg Carlow, Cyngor Sir Tipperary a Chyngor Sir Carlow.

Meddai Rheolwr Prosiect Catalydd, Chris Holtom: “Rydym wrth ein bodd ein bod bellach wedi lansio prosiect Catalydd ac edrychwn ymlaen at weithio  gyda‘n partneriaid i gefnogi busnesau yn Iwerddon a Chymru. Roedd yn wych i gwrdd â chynifer o fusnesau a dysgu am y modd y gall prosiect Catalydd eu cynorthwyo trwy ein gweithdai, cyrsiau preswyl, digwyddiadau trawsffiniol a rhaglenni cymorth 1-i-1.”

Meddai’r Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant: “Rydyn ni wrth ein bodd bod prosiect Catalydd wedi ei ariannu yn dilyn y gwaith caled a wnaed gan ein tîm CIRIC ymroddgar. Cynigia Catalydd gyfleoedd cyffrous i adeiladu ar hanes llwyddiannus Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant o ymgysylltu â busnesau a throsglwyddo gwybodaeth yn ogystal â pharhau ein cydweithrediad rhyngwladol hirdymor ag Iwerddon.”

 

Gwefan: https://catalystproject.eu/events/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk