Y Drindod Dewi Sant yn penodi'r Artist Pop Prydeinig Syr Peter Blake yn Athro Ymarfer


10.12.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o gyhoeddi bod yr artist pop Prydeinig Syr Peter Blake wedi’i benodi’n athro ymarfer.

Mae cyfraniad Syr Peter Blake i Gelfyddyd Bop Brydeinig yn ddihafal. Mae yn arbennig o adnabyddus am ddefnyddio gludweithiau a chasgliadau. Mae ei waith wedi ei ysbrydoli gan ei gariad at eiconau ac effemera diwylliant poblogaidd, gan gynnwys posteri sêr ffilm a cherddoriaeth, bathodynnau, ffotograffau, hysbysebion a chardiau post. Mae wedi gweithio gyda bandiau enwog a sêr roc, gan greu gwaith celf cloriau arloesol ar gyfer albymau cerddoriaeth gan gynnwys y Beatles, Paul Weller, Band Aid a’r Who. Mae’n parhau i weithio’n doreithiog o’i stiwdio yng ngorllewin Llundain, ac mae ei enw da a’i boblogrwydd yn parhau.

Caiff unigolyn y teitl ‘Athro Ymarfer’ i anrhydeddu a chydnabod y person hwnnw am ennill bri academaidd a/neu bersonol yn y disgyblaethau hynny sy’n cyd-fynd â bwriadau strategol y Brifysgol.

Meddai Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant yr Athro Medwin Hughes, DL:“Rwy’n falch o benodi Syr Peter yn Athro Ymarfer yn y Brifysgol. Mae’n ymuno â nifer o unigolion eithriadol sy’n gweithio gyda’r brifysgol i gynnig eu harbenigedd unigryw a phroffesiynol er budd ein myfyrwyr. Datblygiad cymharol newydd i’r Brifysgol yw penodi Athrawon Ymarfer sy’n galluogi’r Brifysgol i weithio gyda phartneriaid sydd ag arbenigedd penodol ac sy’n gysylltiedig â’n nodau strategol ac nad ydynt yn dod trwy’r llwybr academaidd traddodiadol. Trwy ein hymwneud yn ein darpariaeth, gallwn wella'r mynediad at amrywiaeth o sgiliau pendant er mwyn cefnogi'r gwaith o ddarparu cyrsiau academaidd ac adeiladu ar yr enw da sydd gennym eisoes am ddarparu sgiliau graddedig yng nghyd-destun cyflogadwyedd, cynaliadwyedd ac addysg a hyfforddiant sy’n gysylltiedig â gwaith.”

Gwnaed y penodiad yn ystod noson a gynhaliwyd gan Goleg Celf Abertawe a’u trefnu gan Gyfeillion Glynn Vivian, i ddathlu gwaith yr artist pop Prydeinig Syr Peter Blake yn yr Alex. Wrth fynd â’r gynulleidfa o’r Coleg Brenhinol i’w weithiau diweddaraf ar Joseph Cornell, siaradodd cyfaill Syr Peter ers 30 mlynedd, Jeff Towns, a’r awdures o Abertawe, Jude Rogers, â’r artist am ei hoffter o Dylan Thomas, Cymru a phynciau eraill.

Astudiodd Jude Rogers Lenyddiaeth Saesneg yn y brifysgol, lle eginodd a blodeuo ei hoffter o Dylan Thomas. Mae wedi bod yn ohebydd celfyddydau i’r Guardian a’r Observer ers pymtheng mlynedd, gan gyfweld â cherddorion, awduron ac artistiaid. Ymhlith ei chyfweliadau diweddar mae; Chrissie Hynde, Marianne Faithfull, Tom Courtenay a Roisin Murphy, dadansoddi Gwobr Mercury, safleoedd senglau Madonna ac adolygiadau ar albymau a pherfformiadau byw yn yr Observer New Review a’r Guardian

Ers 40 mlynedd bu’n Werthwr Llyfrau Hynafiaethol gan weithio o’i siop lyfrau yn stryd Salubrious Passage yn Abertawe, ond byddai hefyd yn mynd â’i lyfrau i ffeiriau llyfrau ar hyd a lled y DU ac ar draws UDA. Bellach, ac yntau wedi hanner ymddeol, mae’n gweithio o’i hen Fan Llyfrgell Symudol sydd wedi ei haddasu, y mae’n ei gyrru i Wyliau, Marchnadoedd safon uchel a Digwyddiadau Llenyddol ledled Cymru gydag ambell gyrch ar draws y bont. Mae wedi ysgrifennu hanner dwsin o lyfrau am awduron sydd â’r cyfenw THOMAS, ac mae wedi bod yn rhan o nifer o raglenni dogfen i’r teledu.

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol yng Ngholeg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant: “Rydym yn falch bod Syr Peter wedi gallu ymuno â ni yng Ngholeg Celf Abertawe, i sôn am ei waith ac i dderbyn swydd Athro Anrhydeddus. Mae’n artist eithriadol heb os nac oni bai ac mae wedi ysbrydoli cenhedlaeth o artistiaid ifanc.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk