Y Drindod Dewi Sant yn yr 11eg safle yn y DU yng nghategori ‘Prifysgol y Flwyddyn’ yng Ngwobrau WhatUni 2018


20.04.2018

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi sicrhau'r 11eg safle yng nghategori ‘Prifysgol y Flwyddyn’ yng Ngwobrau WhatUni eleni. 

WUSCA 2018

Mae’r canlyniad hwn wedi gweld y brifysgol yn dringo 32 safle i gyd - o safle 43 i’r 11eg safle allan o 126 prifysgol.   Yn cael ei chynnal am y pumed tro, mae Seremoni wobrwyo WUSCA yn cydnabod sefydliadau ar gyfer rhagoriaeth mewn amrywiaeth eang o feysydd academaidd a chymdeithasol.  Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr i gael gwybodaeth amgen sy’n wahanol i’r systemau graddio prifysgol draddodiadol. Mae'r gwobrau'n seiliedig ar gyfartaledd  miloedd o adolygiadau a gyflwynir gan fyfyrwyr i WhatUni.

Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd yn dathlu nifer o lwyddiannau ychwanegol mewn meysydd allweddol.   Mae’r brifysgol wedi gorffen yn y deg uchaf ar draws y DU mewn tri chategori: “cwrs a darlithwyr” (4ydd safle yn y DU), “cefnogaeth i fyfyrwyr” (6ed yn y DU) ac “ôl-radd” (6ed yn y DU).  

Yn ychwanegol at hyn, sicrhaodd y brifysgol yr 18fed safle yn y categori “Rhoi'n ôl” sy’n canolbwyntio ar yr hyn mae’r myfyrwyr yn ei gyfrannu yn y gymuned o’u cwmpas.  Mae’r brifysgol hefyd wedi sicrhau'r 32ain safle yn y DU yn y categori ‘Rhagolygon Swyddi’.

Meddai Dr Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol y Brifysgol ar Brofiadau Myfyrwyr:: "Rydym yn falch iawn gyda chanlyniadau Gwobrau Whatuni eleni ac yn benodol y newyddion bod y Drindod Dewi Sant wedi’i gosod yn yr 11eg safle yng nghategori ‘Prifysgol y Flwyddyn’.  Rydym hefyd yn croesawu'r canlyniadau sydd wedi gosod y brifysgol yn y deg uchaf mewn nifer o gategorïau yr ydym yn ymfalchïo ynddynt, yn enwedig gan mai’r myfyrwyr eu hunain sy’n pleidleisio.

Mae staff y brifysgol yn gweithio'n galed i sicrhau bod bywyd prifysgol ein myfyrwyr yn un pleserus a chyflawn, felly mae cael cydnabyddiaeth fel hon, sy’n seiliedig ar adborth myfyrwyr, yn newyddion ardderchog.  Mae ansawdd profiad y myfyrwyr yn ganolog i'n cenhadaeth ac rydym yn mwynhau perthynas waith agos gyda'n myfyrwyr.

Fel y gwnawn gyda phob arolwg byddwn yn edrych ar y canlyniadau i’n helpu i adnabod meysydd i’w gwella.  Mae arolygon cenedlaethol yn rhoi inni’r adborth hanfodol hwnnw i’n helpu i sicrhau ein bod yn bodloni anghenion ein myfyrwyr."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663