Y Drindod Dewi Sant yng Ngwobrau BAFTA Cymru 2018


16.10.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymfalchio yn y ffaith ei bod wedi cefnogi Gwobrau BAFTA Cymru eleni ac hoffai longyfarch pob un o'r enwebai a'r enillwyr ar eu llwyddiant yn ystod y seremoni nos Sul.

BAFTA Cymru logo

Cyflwynwyd 22 o wobrau yn ystod y digwyddiad o flaen cynulleidfa o 1000 o westeion yng Nghaerdydd gydag eraill yn ymuno â llif byw yn ystod ddigwyddiadau gwylio arbennig yng Nghanolfan S4C Yr Egin – datblygiad Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin - yn ogystal ag yng Nghaernarfon ac Efrog Newydd.

Dyfarnwyd gwobr BAFTA Cymru ar gyfer Drama Deledu I gynhrchiad â chysylltiadau agos â’r Drindod Dewi Sant, sef Bang, gyda Dafydd Hunt yn casglu ei drydedd wobr BAFTA Cymru ar gyfer golygu yr un gyfres.

Bu saith o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn ddigon ffodus i gael profiad gwaith ar set Bang. Cynhyrchwyd gan gwmni Joio a chrewyd gan yr awdur Roger Williams (Tir, Galesa, Gwaith Cartref). Saethwyd y gyfres ym Mhort Talbot yn ystod gwanwyn a haf 2017 a chafodd y saith myfyriwr rolau mewn amrywiaeth o adrannau, gan gynnwys y Swyddfa Gynhyrchu a’r adrannau gwisgoedd, camera, goleuadau a chelf.

Fe wnaeth y myfyrwyr y bu'n gweithio ar y cynhyrchiad fwynhau pob munud o'r cyfle, yn dysgu sgiliau newydd ac yn datblygu fel unigolion. Roeddent yn cynnwys Kimberly Latchem, myfyriwr MARTs Ffilm a Chyfryngau Digidol; myfyriwr israddedig Ffilm a Chyfryngau Digidol,  Ben Wheeler; Aidan Biddiscombe sydd bellach wedi graddio â gradd dosbarth gyntaf o Goleg Celf Abertawe a Louise Sullivan, myfyriwr Celf Sylfaen yn Y Drindod Dewi Sant.

Roedd Y Drindod Dewi Sant hefyd yn falch iawn o noddi’r categori Adloniant a enillwyd gan gynhyrchiad Boom Cymru, sef Y Salon tra wnaeth Yr Egin - canolfan greadigol a digidol newydd y Brifysgol yng Nghaerfyrddin - noddi'r categori Cerddoriaeth Wreiddiol a ddyfarnwyd i Amy Wadge a Laurence Love Greed am Keeping Faith / Un Bore Mercher .

Mae Yr Egin hefyd yn falch o fedru cyhoeddi y bydd y ffilm fuddugol yng nghategori Ffilm Fer Orau BAFTA Cymru yn cael ei dangos yn y Ganolfan yn ystod yr hydref. Fe ddyfarnwyd y wobr i Geraint Huw Reyonlds o Gaerfyrddin am ei ffilm Helfa'r Heli, a bydd y ffilm arobryn hon yn cael dangosiad arbennig yn Yr Egin ar Dachwedd 15fed.

Gyda'r ganolfan newydd agor, dyma'r tro cyntaf I Yr Egin fod yn rhan o Wobrau BAFTA Cymru.

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad trawsnewidiol ac arloesol wedi’i leoli o fewn adeilad trawiadol ac eiconig ac yn cynnwys awditoriwm, ystafelloedd golygu ac ardaloedd perfformiad.  Bydd hefyd yn cynnig rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau, gweithdai, sgyrsiau a dangosiadau.

Gyda S4C yn brif denant o fewn yr adeilad, mae’r Egin hefyd yn gartref i ystod o gwmnïau sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol, gan gynnwys cyhoeddi aml-gyfrwng a thechnoleg ddigidol, addysg ddigidol, cynhyrchu fideo a ffotograffiaeth, ôl-gynhyrchu, dylunio graffeg, cyfieithu ac is-deitlo yn ogystal â rheolaeth ariannol ar gyfer y diwydiannau creadigol. Maent yn cynnwys: Atebol, Big Learning Company, Captain Jac, Asset Finance Solutions, Gorilla, Highly, Lens 360, Moilin, Optimwm, a Trywydd.

Mae’r Drindod Dewi Sant yn falch iawn o'i henw da am gynnig ystod o gyrsiau a rhaglenni yn y diwydiannau creadigol - o gelf a dylunio i theatr a pherfformio - ac mae'n falch iawn o fod ynghlwm â Gwobrau BAFTA Cymru unwaith eto eleni.

Am wybodaeth bellach ynglyn â'r cyrsiau a gynigir gan Gleg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfadran-celf-a-dylunio/

Ac am fanylion ynglyn â chyrsiau Perfformio'r Brifysgol, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ysgolion/cyfadran-y-dyniaethau/   

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk