You Could Be A Feminist!


05.09.2018

Rydym yn chwilio am gyfranogwyr ar gyfer prosiect ar-lein o'r enw You Could Be A Feminist!

You Could Be A Feminist!

Nod y prosiect yw canfod lleisiau ffeministaidd o fywyd pob dydd. Mae’n cael ei redeg gan Dr Jenn Kirby, sydd yn ddarlithydd ac yn Gyfarwyddwr Rhaglen y radd BA Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth yn y brifysgol. Gofynnir i gyfranogwyr gyflwyno ymateb ar-lein hyd at 1000 o eiriau yn ymwneud â’r pethau y maent wedi'u gwneud yn wahanol neu wedi meddwl yn wahanol amdanynt heb yn wybod bod hynny oherwydd eu bod yn ffeminist. Gall cyfranogwyr gyflwyno’n ddienw, neu gan gynnwys eich enw a gwefan os hoffech gyfeirio darllenwyr ato.

Meddai Jenn: “Mae’r prosiect hwn yn ceisio clywed lleisiau a safbwyntiau unigol ar ffeministiaeth – gair sy’n golygu amrywiaeth o bethau i wahanol bobl. Mae gen i ddiddordeb mewn cyflwyno lleisiau a safbwyntiau ffeministaidd heb eu golygu. Trwy gydgasglu’r lleisiau hyn, rwy’n gobeithio y caiff y darllenwyr ddealltwriaeth fwy cynnil o ffeministiaeth.”

Gall yr ymatebion fod ar ffurf storïau o’ch gorffennol, myfyrdodau ynglŷn â’r modd roeddech chi’n meddwl bryd hynny a’r modd rydych chi’n meddwl nawr, ynglŷn â dod yn ffeminist, a’r hyn mae’n ei olygu i chi i fod yn ffeminist, beth fyddech chi’n ei wneud yn wahanol, cyngor i chi’ch hunan pan oeddech yn iau, ac ynglŷn â chamddeall ffeministiaeth, ac ati.

Pwrpas hyn yw llunio arteffact (llyfr, neu adnodd ar-lein). Nod yr adnodd yw cysuro’r rhai sy’n teimlo’n wahanol a chasglu safbwyntiau ar yr hyn mae’n ei olygu i bob unigolyn i fod yn ffeminist. Gallai hyn o bosibl arwain at lunio cyfrol bob ychydig o flynyddoedd. I gael rhagor o wybodaeth a chyflwyno ateb, dilynwch y ddolen hon i’r wefan.

Mae Dr Jenn Kirby yn gyfansoddwraig, yn berfformwraig, yn ddarlithydd ac yn dechnolegydd cerdd. Gweithia Jenn fel Cyfarwyddwr Rhaglen y radd BA Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, lle mae’n addysgu cyfansoddi a thechnoleg cerdd. Mae ei chynnyrch yn cynnwys cyfansoddi offerynnol cyfoes, cerddoriaeth electroacwstig, celf sain, cerddoriaeth sŵn , perfformio gyda cherddorfa gliniaduron ac unawdau cerddoriaeth electronig fyw. Mae ei gwaith wedi’i berfformio yn Iwerddon, yr Unol Daleithiau, Awstria, yr Iseldiroedd, yr Almaen, yr Eidal, Gwlad Pŵyl, Canada, yr Unol Daleithiau a Mecsico.

Mae Jenn yn weithgar iawn ym maes perfformio cerddoriaeth electronig fel perfformwraig a datblygydd meddalwedd. Mae’n adeiladu meddalwedd ac yn ail-lunio rheolyddion yn rhyngwynebau cerddorol i greu a pherfformio cerddoriaeth electronig fyw, theatrig sydd yn aml yn ddigrif. Mae Jenn yn aelod brwd o’r Irish Composers’ Collective a’r Irish Sound, Science and Technology Association. Mae'n sylfaenydd ac yn gyfarwyddwr Cerddorfa Gliniaduron Abertawe, yn aelod a pherfformwraig gyda’r Dublin Laptop Orchestra ac yn aelod o bwyllgor yr Association of Irish Composers. Mae Jenn hefyd yn gwasanaethu ar fwrdd Cynghrair Ryngwladol Merched mewn Cerddoriaeth.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk