Yr Academi Llais Ryngwladol Cymru yn cyflwyno Gwanwyn Ar Gân, gyda gwestai arbennig Rhys Meirion


10.04.2018

Mae myfyrwyr o’r Academi Llais Rhyngwladol Cymru yn eich gwahodd yn gynnes i Gwanwyn Ar Gân, sef cyngerdd a chynhelir yng Nghapel y Brifysgol, ar gampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cynhelir y cyngerdd ar 25 Mawrth am 7.30yp.

Edited poster

Mae’n bleser gan y Brifysgol i groesawu tenor Cymraeg Rhys Meirion, a fydd yn perfformio yn y cyngerdd hefyd. Mae gan Rhys gatalog helaeth o waith recordio, gan gynnwys albwm gyda Bryn Terfel a enwebwyd ar gyfer Gwobr Brit Clasurol, a dau albwm gyda’r Tri Tenor Cymru. Yn ogystal â mwynhau gyrfa opera ryngwladol, mae e wedi perfformio yn Neuadd Carnegie, Proms y BBC, Neuadd y Royal Albert, a Neuadd Gŵyl Llundain. Mae ganddo hefyd yrfa ddarlledu lwyddiannus yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan gynnwys rhaglenni teledu poblogaidd  Dechrau Canu Dechrau Canmol a Songs of Praise, yn ogystal â chynnal nifer o sioeau ar Radio Cymru. Meddai: “Dwi’n edrych ymlaen at ddod yn ôl i fy hen Goleg i ganu yn y Capel lle wnes i nifer o gyngherddau a gwasanaethau fel myfyriwr. Braf fydd cael ymuno gydag aelodau talentog yr Academy Lleisiol Cenedlaethol, sydd ag enw da rhyngwladol dan oruchwyliaeth gofalus a hynod brofiadol Dennis O’Neil.”

Cafodd Academi Llais Ryngwladol Cymru ei chreu gan y tenor rhyngwladol o fri Dennis O'Neill. Bellach mae’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gan gynnig i artistiaid ifanc amgylchedd arbenigol iawn ac unigryw lle gallant weithio gyda rhai o’r technegwyr lleisiol gorau, hyfforddwyr, arweinwyr gwadd uchel eu parch a sêr rhyngwladol o fyd yr opera. Mae’n athrofa addysgol gyda’r gorau yn y byd sy’n paratoi egin artistiaid ar gyfer newidiadau cyflym a chyson y diwydiant perfformio opera.

Yn 2017, lansiodd yr Academi ei rhaglen israddedig gyntaf. Mae’r cwrs BA Astudiaethau Lleisiol yn rhaglen dwy flynedd ddwys a galwedigaethol a arweinir gan y diwydiant. Fe’i dyluniwyd i baratoi cantorion ifanc ar gyfer hyfforddiant proffesiynol pellach trwy roi iddynt hyfforddiant lleisiol, sgiliau iaith, cerddoriaeth, gallu llwyfan, a'r sgiliau galwedigaethol y bydd arnynt eu hangen i adeiladu gyrfa yn y diwydiant.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk