Yr achubwr bywyd sy'n dod i'r dosbarth


23.01.2018

Mae awch John am ieithoedd modern wedi mynd ag ef o gwmpas Ewrop. Bellach mae’n dod â’r sgiliau hynny i ysgolion uwchradd yn ne Cymru.

David John headshot

Yn wreiddiol, gweithiodd David yn achubwr bywyd. Fodd bynnag, datblygodd ysfa i ddysgu ac enillodd gymwysterau i ddysgu Saesneg yn Iaith Dramor. Aeth ei yrfa yn athro Saesneg ag ef i Sbaen, Gwlad Pwyl a Slofacia, lle dysgodd Saesneg ar yr holl wahanol lefelau i amrywiaeth eang o bobl. Meddai David: “Ar ôl treulio cymaint o amser dramor, roeddwn i am ddychwelyd i’r DU, a dyna pam dechreues i edrych ar y posibilrwydd o hyfforddi’n athro.  Rwy’n hoffi ieithoedd am fod gen i ddiddordeb yn niwylliant gwahanol wledydd.  Lle bach yw’r byd ac ieithoedd sy’n gosod pob rhan o fewn ein cyrraedd.”

Bellach mae’n edrych ymlaen at ddefnyddio’r sgiliau a ddysgodd yn ystod ei gyfnod dramor i ddysgu Sbaeneg a Ffrangeg mewn ysgolion uwchradd yn ne Cymru. Wrth wraidd penderfyniad David i ddod adref roedd hefyd awydd i wneud cyfraniad i’r gymuned. Meddai: “Roeddwn i’n teimlo ei bod hi’n bryd dychwelyd i’r DU am nifer o resymau. Ond roedd gen i awydd angerddol i gyfrannu fy sgiliau i’r gymuned leol lle ces i fy ngeni a’m magu.

“Rwy'n edrych ymlaen at fy ail semester oherwydd rydw i am ddyfnhau a mireinio fy sgiliau – roedd hi’n ddiddorol dros ben gweld beth mae dysgu mewn ysgol uwchradd yng Nghymru yn ei olygu mewn gwirionedd.  Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gael swydd yn yr ardal leol.” 

Rhodd Addysgu

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk