Yr Athro Sue Williams o Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant i feirniadu BEEP 2018


11.04.2018

Mae’n bleser mawr gan y Drindod Dewi Sant nodi y bydd yr Athro Sue Williams o Goleg Celf Abertawe yn beirniadu BEEP 2018 (arddangosfa eilflwydd o baentiadau) eleni.  

Bydd arlunwyr o bob cwr o’r byd yn ymgasglu yn Abertawe ym mis Awst ar gyfer Beep, gŵyl ar draws y ddinas o baentio cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes a’r uchafbwynt fydd gwobr ryngwladol am baentio.  Er 2012 mae wedi tyfu i fod yr unig ŵyl o baentio cyfoes ar draws dinas yn y DU.  

Yn ogystal â phrif wobr baentio BEEP a fydd yn arddangos gweithiau oddeutu 50 o artistiaid o bob cwr o’r byd yng Ngholeg Celf Abertawe, bydd yr ŵyl eilflwydd yn cynnwys arddangosfeydd, digwyddiadau a chyfnodau preswyl ar draws Canol Dinas Abertawe.  Mae’r lleoliadau’n cynnwys Oriel a Stiwdios Elysium, Oriel Mission, Glynn Vivian, Galerie Simpson, Theatr Volcano, Theatr y Grand a Cinema & Co.  Hefyd bydd gweithgareddau eraill yn gysylltiedig â phaentio wedi’u lleoli o gwmpas y ddinas ac fe’u cyhoeddir yn agosach at yr amser.  

Mae’r Athro Williams yn artist rhyngwladol amlwg gyda chorff cydnabyddedig o waith, a hanes o arddangosfeydd unigol a grŵp dros bum cyfandir. Mae Sue yn Athro Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac mae’n un o artistiaid benywaidd cyfoes mwyaf blaenllaw Cymru.  Fe’i cydnabyddir am bortreadu ‘pethau bywyd’ a chyfathrebu dynol camweithredol drwy osodiadau lluniadu a phaentio.  Mae ymestyn ei thriniaeth hithau o'r pynciau hyn drwy iaith weledol wedi’i harwain at gydweithio â ffurfiau eraill ar gelfyddyd megis gosodiadau perfformio a ffilm.  Mae’r gwaith yn gignoeth ac yn gelfydd; yn gryf a gwefreiddiol ac yn heriol yn ei gysylltiadau â bywydau cyfoes a rhywioli yn y byd gorllewinol.

Meddai’r Athro Williams:  “Gwenu wnes i pan ofynnwyd i mi fod yn feirniad.  Rwy’n ystyried bod paentio yr un mor werthfawr nawr ag y mae wedi bod erioed.  Mae’n gyfrwng cyffrous ac yn ffynhonnell ysbrydoliaeth wych i’r artist ac i’r gwyliwr ac mae ganddo integredd a grym.  Mae’n galonogol gwybod, er holl heriau cymdeithas gyfoes tuag at y celfyddydau gweledol, fod llawer o bobl o hyd sy’n sefyll dros baentio ac rwy’n edrych ymlaen at dreulio amser yn edrych ar y gwaith.  Yn bendant byddaf yn chwilio am yr eiliad dilys hwnnw a fydd wedi’i ddal mewn paent, ac un sy’n datgelu safbwynt deniadol penodol."

Mae Andre Stitt wedi bod yn gweithio bron yn ddieithriad fel artist perfformio a rhyngddisgyblaethol o 1980-2008. Mae ef wedi cael enw rhyngwladol am waith blaengar, herfeiddiol sy’n heriol yn wleidyddol. Thema amlwg yn ei gynnyrch artistig oedd cymunedau a'u diddymu, ac roedd hyn yn aml yn gysylltiedig â thrawma, gwrthdaro a chelfyddyd fel cynnig achubol.  Cyflwynwyd ei weithiau perfformio ‘byw’ a gosodiadau mewn amgueddfeydd ac orielau mawr a safleoedd penodol ar draws y byd.  

Meddai Andre:  “Gan fy mod i wedi arddangos yn BEEP o’r blaen, mae’n bleser ac yn anrhydedd cael fy ngofyn i ddewis gwaith ar gyfer yr arddangosfa eleni.  Mae BEEP yn dod yn fwyfwy pwysig ymhlith llond llaw bach iawn o gystadlaethau paentio agored. Mae hefyd yn cynrychioli dull annibynnol sy’n ei gosod ar wahân i’r arddangosfeydd mawr agored megis John Moores.  Mae hyn yn caniatáu i hunaniaeth arall ddod i’r amlwg yn canolbwyntio ar y tensiynau cyffrous a’r disgwrs cyfredol o fewn paentio cyfoes.  A hithau wedi’i lleoli yn Abertawe ac yn creu ffocws i Gymru o fewn rhwydwaith byd-eang mwy o faint, mae’r gystadleuaeth yn datgelu bod lleoliadau y tu allan i’r canolfannau celf mwyaf blaenllaw yn hanfodol ac yn bwysig i arlunwyr sefydledig a rhai sy’n datblygu.  Rwy'n dwlu arni am nad yw’n gysylltiedig â sefydliad mawr ac mae’n cael ei drefnu gan artistiaid ar gyfer artistiaid gyda’r holl awdurdod a thensiynau gwrthdrawiadol y mae hynny’n eu caniatáu."

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant: “Rydym ni wrth ein boddau ein bod yn rhoi cartref i BEEP unwaith eto yng Ngholeg Celf Abertawe.  Mae rhoi cartref i waith mor wych bob amser yn bleser ac mae’n cefnogi’r traddodiad hir o baentio sydd gennym ni yma ar y cwrs Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe.”

Mae Gwobr BEEP 2018 am Baentio bellach ar agor i gyflwyno gwaith.  Gellir cyflwyno gwaith yn rhad ac am ddim.  Ewch i’r wefan www.beeppainting.com i gael gwybodaeth bellach.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk