Yr Athro Sue Williams o Goleg Celf Abertawe i arddangos ei gwaith


04.06.2018

Bydd yr Athro Sue Williams o Ysgol Gelf Abertawe, PCYDDS, yn cyflwyno ei harddangosfa solo a enwir My cherry bomb yn Studio 18, Pontycymer o Fehefin 9fed tan Fehefin 30ain.

Bydd yr arddangosfa yn cynnwys corff diweddaraf yr Athro Williams o beintiadau graddfa fawr ar gynfas. Fel tudalennau dyddiadur gweledol, wedi’u cyhoeddi i bawb eu gweld, mae ei pheintiadau sy’n nodweddiadol feiddgar a chlau yn dweud am gyfarfodydd lletchwith, sefyllfaoedd anodd a phrofiadau erotig. Ymgorfforir yn ei gwaith elfennau sy’n ymwneud â chyfathrebu rhywiol a chamweithrediad, yn ogystal â gwendidau dynol ryw; themâu a gaiff eu harchwilio yn hollol eirwir a chyda gonestrwydd cignoeth.

Gwnaiff yr arddangosfa hon ddangos, am y tro cyntaf, ffolio o brintiau newydd o’r enw Love Hearts, a gynhyrchwyd ar y cyd â Print Market Project Caerdydd. Printiau unlliw ydynt ar raddfa bersonol sy’n eich atgoffa o fân-ddarluniau erotig oes Fictoria, lle mae’r gwyliwr yn troi’n llygadwr – sefyllfa sydd efallai yn fwy cyfarwydd yn y byd sydd ohoni sy’n dibynnu ar dechnoleg ddigidol.  

Ganwyd yr Athro Williams yng Nghernyw, ac yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf, mae wedi byw ac wedi creu ei gyrfa yng Nghymru. Mae hi’n uwch- ddarlithydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn artist blaenllaw sydd wedi cynhyrchu corff o waith cydnabyddedig, ac mae ganddi hanes o arddangos ei gwaith naill ai mewn sioeau solo neu fel rhan o sioeau grŵp ar bum cyfandir.  Yn 2000, gwobrwywyd hi â medal aur am gelfyddyd gain gan yr Eisteddfod Genedlaethol, ynghyd â gwobr Sefydliad  Rootstein Hopkins am baentio. Yn 2005, enwebwyd hi yn un o wyth o artistiaid a ddaeth ar y rhestr fer ar gyfer ail wobr ddwyflynyddol Artes Mundi. 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk