Yr Orymdaith – Pererindod ar y Cyd


18.04.2018

Ar 29-30 Ebrill, bydd myfyrwyr a staff o Adran Ffotograffiaeth Coleg Celf Abertawe yn gorymdeithio o Ferthyr Tudful i’r Senedd yng Nghaerdydd i godi ymwybyddiaeth am gydraddoldeb a hawliau menywod.

 

Students in Dynevor Building courtyard

Ynghyd ag artistiaid, awduron, ymgyrchwyr, academyddion a haneswyr lleol, maent yn bwriadu cysylltu â phobl a chymunedau ar y daith i greu maniffesto i’w gyflwyno i Julie James AC yn y Senedd tua 5.30pm ar 30 Ebrill.

Meddai  Cyfarwyddwr y Rhaglen Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfennol, Siân Addicott:  “Rydym yn gobeithio dod â phobl ynghyd ac annog sgwrs a thrafodaeth ynglŷn â chydraddoldeb a hawliau menywod. Mae Merthyr yn lleoliad mor eiconig yn nhermau hanes diwydiannol Cymru a’r effaith mae cyfalafiaeth a strwythurau patriarchaidd wedi’i chael ar yr ardal.”

Bydd y digwyddiad yn cael ei gofnodi mewn ffotograffau ac ar ffilm gyda ffrwyth y gwaith yn cael ei arddangos yn Oriel Mission yn Abertawe rhwng 7 Mai ac 8 Mehefin 2018.     

Yn ymuno â’r staff a’r myfyrwyr fydd Theatr Soar, The RedHouse, The Songbirds, Canolfan Gelfyddydau’r Muni, Gwragedd yn erbyn Cau’r Pyllau, Poets of the Hill, Dawns Gymunedol Afon, Treftadaeth Jazz Cymru ac eraill.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â….

Clare Bottomley: c.bottomley@uwtsd.ac.uk

Sian Addicot: sian.addicot@uwtsd.ac.uk

Facebook: https://www.facebook.com/events/165613350733168/

Instagram: @a_collective_pilgrimage 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk