Yr Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol yn y Drindod Dewi Sant yn cynnal cynhadledd Llesiant ar 13 Mehefin


30.05.2018

Bydd yr Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal cynhadledd gyda’r nod o gefnogi a hyrwyddo llesiant, yng Nghanolfan Dylan Thomas Abertawe ar 13 Mehefin.

Bydd y gynhadledd yn rhedeg o 10am i 3pm ac yn cynnig amrywiaeth o sesiynau sy’n addas i athrawon a chynorthwywyr cymorth gyda’r nod o ddatblygu gwybodaeth broffesiynol i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.  Bydd hefyd sesiynau i fyfyrwyr chweched dosbarth a fydd yn rhoi cipolwg ar addysg uwch yn ogystal â chyfle i ennill rhai credydau prifysgol trwy raglen newydd y Brifysgol, Camau at Lwyddiant.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys Dr Jill Morgan, a fydd yn cyflwyno sesiwn â’r teitl ‘Supportive Classrooms: Working more effectively with Teaching Assistants’ a Catherine Slade, a fydd yn trafod ‘Working creatively to support the well-being of young people’.

Bydd hefyd yn cynnwys sesiwn ar ‘Life Mapping’ gan Ken Dicks a seminar ar PCP gan Heike Griffiths. Bydd Caroline Lewis, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Disgyblaeth Academaidd: Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol yn y Drindod Dewi Sant, yn cyflwyno sesiwn ar feddwl yn feirniadol a sgiliau angenrheidiol ar gyfer astudio’n llwyddiannus, a fydd wedi’i hanelu at unigolion sy’n meddwl am fynd i addysg uwch.

Meddai Caroline Lewis: “Rydym ni’n llawn cyffro wrth lansio ein cynhadledd eleni sy’n canolbwyntio ar gefnogi a datblygu llesiant yn fater allweddol yn ein cymdeithas heddiw.  Ein gobaith yw gallu tynnu sylw at y mater pwysig hwn a rhoi cipolwg i fyfyrwyr ac athrawon ar reoli llesiant yn ogystal â’r cyfle i gael blas ar fywyd prifysgol drwy ein sesiynau sgiliau astudio gyda ffocws ar y myfyrwyr.”

 Cadwch eich lle yma:  http://www.uwtsd.ac.uk/visitus/taster-days/school-of-social-justice-and-inclusion-conference/

 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk